ομιλος τραπεζας πειραιως

Ειδικό θέμα: Δείκτες Οικονομικής Δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς για ΗΠΑ και Ευρωζώνη

Η παρούσα μελέτη παραθέτει ένα πλαίσιο εκτίμησης και προβλέψεων της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται δύο μηνιαίοι δείκτες, ο Δείκτης Τρέχουσας Οικονομικής Δραστηριότητας και ο Πρόδρομος Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Οι δείκτες αυτοί συμπυκνώνουν σε σημαντικό βαθμό τη διαθέσιμη πληροφόρηση όπως ενσωματώνεται στα θεμελιώδη μεγέθη και τις προσδοκίες των αγορών, και βοηθούν στη διερεύνηση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και στην πρόβλεψη των οικονομικών εξελίξεων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη. Οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και να εκτιμούμε τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.

Για την κατασκευή των δύο δεικτών επιλέχθηκαν μεταβλητές που είναι διαθέσιμες χωρίς μεγάλη χρονική υστέρηση και σε μηνιαία συχνότητα, δεν υπόκεινται σε σημαντικές αναθεωρήσεις και εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση με το ΑΕΠ ή τις συνιστώσες του. Πιο συγκεκριμένα, για τον Δείκτη Τρέχουσας Οικονομικής Δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές που αντανακλούν την πραγματική οικονομία στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, της κατανάλωσης, των εισαγωγών, των εξαγωγών, της προσφοράς χρήματος και της αγοράς εργασίας. Για την κατασκευή του Πρόδρομου Δείκτη Οικονομικής Δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκαν δυο κατηγορίες μεταβλητών: χρηματοοικονομικές μεταβλητές και μεταβλητές που αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες για την πραγματική οικονομία και εξάγονται από έρευνες που διεξάγονται σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μηνών, στις ΗΠΑ ο δείκτης Τρέχουσας Οικονομικής Δραστηριότητας καταγράφει τιμές πάνω από τη μακροχρόνια μέση τιμή, καταδεικνύοντας ρυθμό μεγέθυνσης για το πραγματικό ΑΕΠ 2,8% ταχύτερα έναντι του 2,4% που αποτελεί τόσο τη μακροχρόνια μέση τιμή όσο και την τελευταία καταγεγραμμένη τιμή του δ’ τριμήνου του 2014. Για την Ευρωζώνη, καταδεικνύει την προσπάθεια προσέγγισης του μακροχρόνιου επιπέδου ισορροπίας για την πλειοψηφία των μεταβλητών, λόγω των μέτρων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν από την ΕΚΤ. Συνεπώς, καταδεικνύεται ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα μπορούσε να διαμορφώνεται στο 1,5% υψηλότερα σε σχέση με το 0,9% που αποτελεί την τελευταία καταγεγραμμένη τιμή του δ’ τριμήνου του 2014.

Σύμφωνα με τον Πρόδρομο Δείκτη Οικονομικής Δραστηριότητας για τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2015 προβλέπεται επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στο 3,0% από 2,4% που καταγράφηκε στο δ’ τρίμηνο του 2014. Η εκτίμηση αυτή συμφωνεί με το θετικό αποτέλεσμα βάσης που θα προκύψει στο α’ τρίμηνο του 2015, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 που είχε σημειωθεί έντονη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά την Ευρωζώνη, σύμφωνα με τον Πρόδρομο Δείκτη Οικονομικής Δραστηριότητας ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ θα ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων προς το εύρος 1,5% - 2,0%, αισθητά υψηλότερα σε σχέση με το 0,9% που καταγράφηκε το δ’ τρίμηνο του 2014, που συνάδει με τις θετικές συνέπειες που αναμένεται να έχουν στην πραγματική οικονομία η εφαρμογή των μέτρων χαλάρωσης της ΕΚΤ.

        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Global MarketsΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.