ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Μαρτίου

  • Στις ΗΠΑ, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης το 2014 διαμορφώθηκε στο 2,4%, ενώ για το 2015 εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 3,1%, λόγω της σημαντικής θετικής επίδρασης που συνδέεται με την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και του θετικού αποτελέσματος βάσης που θα προκύψει στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο α’ τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Όμως, η δυναμική στη μεταποιητική δραστηριότητα εγείρει κάποιες ανησυχίες, διότι σύμφωνα με την ποσοτική ανάλυσή μας παρατηρούμε ότι κατά τα διάρκεια του Φεβρουαρίου η οικονομία βρέθηκε για 5ο διαδοχικό μήνα στη φάση της επιβράδυνσης του οικονομικού κύκλου.
  • Στο 0,9% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2014, ενώ για το 2015 εκτιμάμε ότι θα επιταχυνθεί στο 1,4%, λόγω της θετικής επίδρασης από τα μέτρα χαλάρωσης της πολιτικής της ΕΚΤ, της διολίσθησης του ευρώ (που ενισχύει τις εξαγωγές) και των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου. Από την ανάλυση των μεταβλητών που παρακολουθούμε, διαπιστώνουμε ότι κατά τα διάρκεια του Φεβρουάριου διαφαίνεται ότι η οικονομία εισήλθε οριακά στη φάση της ταχύτερης επιτάχυνσης του οικονομικού κύκλου. Επιπλέον, οι πρόσφατες ανακοινώσεις στοιχείων έχουν οδηγήσει το δείκτη των οικονομικών εκπλήξεων σε θετικό έδαφος.
  • Το Δ.Σ. της ΕΚΤ δημοσιοποίησε τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς αξιογράφων ύψους €60 δισ. μηνιαίως. Η υπολειπόμενη διάρκεια των ομολόγων κατά τη στιγμή αγοράς τους ορίζεται όχι μικρότερη των δύο ετών και ανώτερη των 30 ετών. Επίσης, η αγορά ομολόγων με αρνητική απόδοση θα είναι αποδεκτή από την ΕΚΤ αρκεί να μην ξεπερνά το ύψος του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων που σήμερα βρίσκεται στο -0,20%.
  • Η πρόεδρος της FED έχει αποσαφηνίσει ότι ο χρόνος αύξησης των επιτοκίων προσδιορίζεται αποκλειστικά από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων (κυρίως του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας) και δεν είναι χρονικά προκαθορισμένος. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένεται στις επόμενες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής να υπάρξει αύξηση του βασικού επιτοκίου και κατά συνέπεια όχι νωρίτερα από τις 17 Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνεδρίαση.
  • Αν και θεωρητικά οι τάσεις επιβράδυνσης στις ΗΠΑ θα ήταν δυνατό να συνεισφέρουν στην διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος στο βαθμό που θα συνεισφέρουν σε μια σχετική απομάκρυνση της ημερομηνίας αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, η θεματική των χαμηλών επιτοκίων είναι πιθανώς προεξοφλημένη από τις αγορές. Παράλληλα και η κερδοφορία είναι πιθανό να αναπτυχτεί με σχετικά βραδύτερους ρυθμούς εάν οι τάσεις επιβράδυνσης συνεχιστούν, έτσι το θέμα των αποτιμήσεων στις μετοχές των ΗΠΑ θα μπορούσε να εξελιχτεί σε πιο σημαντικό.
  • Ευρωπαϊκές αξίες όπως οι αποδόσεις των ομόλογων και το ευρώ εμφανίζονται να αποκλίνουν σημαντικά από τα, βελτιούμενα, θεμελιώδη κυρίως λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης για κρατικά ομόλογα που δημιουργεί η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Το πλαίσιο των θετικών εκπλήξεων που παρουσιάζουμε για την Ευρωζώνη θα συνηγορούσε σε μια πιο απότομη καμπύλη των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων (χώρες πυρήνα) σε ενδυνάμωση του ευρώ αλλά και σε υπεραπόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών.        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Global Markets


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.