ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουλίου

  • Στις ΗΠΑ, λόγω της ανοδικής αναθεώρησης του ρυθμού συρρίκνωσης του α’ τριμήνου, αναθεωρήσαμε ανοδικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το 2015 στο 2,4% (από 2,2%). Επιπλέον, το αρνητικό αποτέλεσμα βάσης που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο μεσαίων τριμήνων του 2015 εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει την οικονομία σε ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,1% κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015. Η συνέχιση της απομόχλευσης των νοικοκυριών (που αντανακλάται στην μεσοπρόθεσμη αυξητική τάση του ποσοστού αποταμίευσης) και η ενίσχυση του USD αποτελούν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κατανάλωση και τις εξαγωγές, αντίστοιχα.
  • Παρότι η ρητορική της FED έχει γίνει πιο επιθετική, αναφορικά με την ενδεχόμενη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου εντός του τρέχοντος έτους, εκτιμούμε ότι η ενίσχυση της ισοτιμίας του USD, η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και η φάση της επιβράδυνσης στην οποία βρίσκεται η οικονομία δεν θα επιτρέψουν την αύξηση του επιτοκίου πριν από την τελευταία συνεδρίαση του τρέχοντος έτους (στις 16 Δεκεμβρίου), καθώς ο πληθωρισμός θα συγκρατείται σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 2,0%. Επίσης, η επερχόμενη ανοδική πορεία θα είναι πιθανώς βραδύτερη του αναμενόμενου.
  • Στην Ευρωζώνη, εξαιτίας των αδύναμων στοιχείων της βιομηχανικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, αναθεωρούμε οριακά πτωτικά την εκτίμησή μας για το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 στο 1,4% (από 1,5%). Λόγω της επίδρασης του θετικού αποτελέσματος βάσης που θα προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο μεσαίων τριμήνων του 2015 εκτιμούμε ότι η οικονομία θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,7% κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης στον οποίο μπορεί να συγκλίνει η οικονομία (από το 2016 και ύστερα) διαμορφώνεται προς το 2,8%, έχοντας ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό (έναντι του 1,8% που ήταν πριν από δύο τρίμηνα).
  • Παρά την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος, μια ενδεχόμενη διατήρηση της πρόσφατης πτωτικής πορείας των τιμών του πετρελαίου και η βραδεία μείωση που καταγράφεται στο ποσοστό ανεργίας είναι πιθανό να αναγκάσουν τον πληθωρισμό να παραμείνει σε ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από ότι αναμέναμε προηγουμένως. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν δυσκολότερο να επαληθευτούν οι προσδοκίες μας για ένα πιο σύντομο ή πιο ήπιο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ.
  • Δεν θεωρούμε ότι ενδεχόμενη ανησυχία θα προέλθει από τους κλυδωνισμούς που θα προκαλέσει μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων της FED, αλλά από μια σειρά αρνητικών εκπλήξεων στα μακροοικονομικά στοιχεία και την κερδοφορία των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Στο βαθμό που οι όποιες αρνητικές εκπλήξεις στις ΗΠΑ παραμένουν περιορισμένες και δεν επηρεάσουν σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εν δυνάμει οικονομική δυναμική στην ΕΕ η οποία θα μπορούσε να συντηρήσει μια θετική έκπληξη στην κερδοφορία των εκεί επιχειρήσεων και να οδηγήσει σε μια υπέρ-απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχικών αγορών.
  • Στις ομολογιακές αγορές, παρά τη συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, δεν θεωρούμε την ενδυνάμωση των ομολόγων του ευρωπαϊκού πυρήνα ως μονόδρομο δεδομένων των πολύ χαμηλών αποδόσεων. Από τα επίπεδα αυτά η αγορά θα είναι διχασμένη μεταξύ του να ακολουθήσει την ΕΚΤ ή να προεξοφλήσει ένα θετικότερο οικονομικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε αύξηση της μεταβλητότητας, με τα θεμελιώδη στοιχεία να συνηγορούν σε άνοδο των μακροχρόνιων αποδόσεων. Αντίθετα, στις ΗΠΑ οι εμμένουσες τάσεις επιβράδυνσης συνηγορούν σε μια περιορισμένη πτώση των μακροχρόνιων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το πλαίσιο αυτό δεν συνηγορεί στη διατήρηση της ενδυνάμωσης του δολαρίου, ιδίως στο μέτωπο με το ευρώ (όπως έχουμε σε βάθος αναλύσει και στα προηγούμενα), όπου τα συγκριτικά θεμελιώδη στοιχεία δεν δικαιολογούν την πρόσφατη πτώση.
        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.