ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Ιουνίου

  • H οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε φάση βραχυπρόθεσμης, πιθανώς, επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης. Ανησυχητική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ο μεταποιητικός τομέας βρίσκεται πλησίον της φάσης της ύφεσης, ενώ και η δυναμική του παραμένει πτωτική. Λόγω της συρρίκνωσης του α’ τριμήνου, αναθεωρήσαμε πτωτικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής για το 2015 στο 2,2% (από 2,7%). Από το 2016, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα αρχίσει να προσεγγίζει το μεσοπρόθεσμο ρυθμό σύγκλισης (3,4%). Αναμένουμε την πρώτη αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στο τέλος του 2015 ή τις αρχές του 2016.
  • Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στην φάση της ανάπτυξης. Η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και η ενδεχόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης θα υποστήριζε την παραμονή της οικονομίας στη συγκεκριμένη φάση. Διατηρούμε την εκτίμησή μας για το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 στο 1,5%. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος και αφετέρου τη μετέπειτα εξάλειψη της αρνητικής επίδρασης του αποτελέσματος βάσης εκτιμούμε ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί στην περιοχή του 1,0% - 1,5% από το δ’ τρίμηνο του 2015 και ύστερα. Η ανοδική τάση του πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπή του μεγέθους ή της διάρκειας του QE, ή τουλάχιστον σε κινήσεις των αγορών που θα μείωναν την αποτελεσματικότητα αυτού.
  • Οι μετοχικές αγορές στις ΗΠΑ παραμένουν σε μια φάση, όπου η βασική υπόθεση παραμένει η γρήγορη επιστροφή σε δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι αποτιμήσεις και η επανεκκίνηση της χρηματιστηριακής μόχλευσης που παρατηρούμε δεν συνάδουν με την εικόνα πολλών ενδείξεων της οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία σύμφωνα με τις απόψεις μας συνηγορεί σε μια βραδύτερη επιστροφή σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, παρατηρούμε μια οριακή πλέον διατήρηση της ευφορίας των επενδυτών, η οποία αφού έχει μετριαστεί, βρίσκεται στο μεταίχμιο αντιστροφής κλίματος (American Association of Individual Investors).
  • Στις ομολογιακές αγορές παρατηρούμε ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις, οι οποίες στο ευρωπαϊκό μέτωπο αποτελούν διόρθωση της υπερβολής που δημιούργησε το QE, αλλά στις ΗΠΑ δημιουργούν μια αύξηση της καμπύλης (steepening) η οποία δεν συνάδει με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και τη φάση του οικονομικού κύκλου.
  • Οι έντονες πιέσεις στην γερμανική δεκαετία έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις κοντά στο 1%. Η αγορά έχει συγκλίνει απότομα σε επίπεδα πλησίον των εξαμηνιαίων θεμελιωδών μας προβλέψεων (1,30%). Στη φάση αυτή τα ομόλογα των ΗΠΑ εμφανίζονται σχετικά φτηνά σε σχέση με τα γερμανικά, καθώς στο δεκαετές spread υποεκτιμάται η πρόσφατη σχετική βελτίωση των ευρωπαϊκών δεδομένων, ενώ αντίθετα υπερεκτιμούνται οι επιδράσεις των ενεργειών των κεντρικών τραπεζών.
  • Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία EURUSD αρχίζει να εμφανίζει ανοδικές τάσεις καθώς παραμένουμε σε μια φάση όπου τα οικονομικά στοιχεία ευνοούν την Ευρωζώνη. Μια σταδιακή μετατόπιση της εστίασης της αγοράς από τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στα μακροπρόθεσμα αλλά και στα οικονομικά στοιχεία απευθείας, θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω δυναμική στην ισοτιμία EURUSD η οποία παραμένει υποτιμημένη βάσει των οικονομικών θεμελιωδών.
        

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Global MarketsΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.