ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Επισκόπηση Οκτωβρίου

  • Πρόσφατες εξελίξεις τόσο σε προδρόμους δείκτες στις ΗΠΑ όσο και στις αγορές έχουν αυξήσει την πιθανότητα για μια επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων στο μέλλον. Στο στάδιο αυτό, βασικά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ που αφορούν την κατανάλωση και την αγορά εργασίας δεν έχουν δείξει ακόμα σημάδια ανησυχίας έτσι ώστε να δικαιολογείται μια πτώση του ρυθμού ανάκαμψης των ΗΠΑ κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 2,4%. Παράλληλα, θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο θετικής έκπληξης στην κατανάλωση, η οποία θα οφείλεται στην πτώση της τιμής του πετρελαίου. Συνεπώς, για το άμεσο μέλλον θεωρούμε μεν, πιο πιθανό το σενάριο της περαιτέρω επιδείνωσης των προδρόμων δεικτών, αλλά δεν έχουμε ακόμα αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν πτωτική αναθεώρηση στις προβλέψεις μας, οι οποίες για το ρυθμό ανάπτυξης στις ΗΠΑ εκτιμούν 2,6% για το 2015 και το 2016.
  • Η οικονομία της Ευρωζώνης διατηρεί μια δυναμική που συνδέεται με την προσπάθεια επανεκκίνησης της ανάπτυξης υστέρα από την διπλή ύφεση του 2008 και του 2013. Βραχυπρόθεσμα, παρουσιάζει μια σχετικά πιο θετική δυναμική σε σχέση με τις ΗΠΑ σε επίπεδο προδρόμων δεικτών αλλά και σχετικών πληθωριστικών πιέσεων. Η δυναμική αυτή, έχει αρχίσει να προεξοφλείται στα μέσο - μακροχρόνια spread Γερμανίας-ΗΠΑ (παύση πτωτικών τάσεων) και εν μέρει στην ισοτιμία EURUSD. Όμως, η οικονομία της Ευρωζώνης είναι αρκετά ευαίσθητη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, όπως μια σημαντικότερη επιβράδυνση στις ΗΠΑ ή/και στην Κίνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμούμε ότι το 2015 θα διαμορφωθεί στο 1,5%, ενώ το 2016 αναμένουμε περαιτέρω επιτάχυνση στο 1,8%.
  • Το χρηματοοικονομικό πλαίσιο που περιγράφουμε, δεν συνηγορεί σε αύξηση των επιτοκίων από τη FED και αρχίζει να διαφαίνεται η πιθανότητα να βρισκόμαστε προς το τέλος ενός οικονομικού κύκλου στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί καμία άνοδος επιτοκίων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές της FED στο ενδεχόμενο έλευσης νέων κλυδωνισμών.
  • Καθυστέρηση της ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων είναι πιθανό να οδηγήσει την ΕΚΤ σε επιμήκυνση ή/και διεύρυνση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης στο βαθμό που θα δημιουργηθούν σημαντικές ανοδικές πιέσεις στο ευρώ.
  • Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε ένα σημείο όπου μετά τις πρόσφατες αναταράξεις είναι πιθανό να έχουν ήδη προεξοφλήσει μια τυπική κυκλική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, καθώς και μια επιβράδυνση της Κίνας προς το 6,5%. Όμως όπως αναφέραμε και τον προηγούμενο μήνα η διατήρηση της πτωτικής τάσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων στην Κίνα, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες ανισορροπίες της οικονομίας αυτής αλλά και τις τάσεις επιβράδυνσης στις ΗΠΑ, αυξάνουν την πιθανότητα ενός σημαντικότερου κλυδωνισμού.
  • Οι μετοχικές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες σε έναν συνδυασμό πτωτικής κερδοφορίας και σχετικά υψηλών αποτιμήσεων. Στο τεύχος αυτό αναλύουμε ότι τα χαμηλά επιτόκια δεν είναι από μόνα τους ικανά να συντηρήσουν τις υψηλότερες από τον μέσο όρο αποτιμήσεις, καθώς η πτωτική ταχύτητα στην κυκλοφορία του χρήματος ιστορικά συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.