ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση ΕΚΤ: Όχι Περαιτέρω Χαλάρωση Λόγω «Brexit»

  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΚΤ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή, ενώ δεν εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για το «Brexit» και για την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων χαλάρωσης. Ο κ. Draghi τόνισε ότι για την στήριξη της ανάπτυξης απαιτούνται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική και κυρίως η ενίσχυση της τραπεζικής χρηματοδότησης η οποία όμως έχει ήδη βελτιωθεί λόγω της εφαρμογής των μέτρων της ποσοτικής χαλάρωσης και της ενίσχυσης της ρευστότητας. Ειδικότερα, για τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει τραπεζικό σύστημα επικεντρώθηκε στη χαμηλή κερδοφορία και όχι στη φερεγγυότητά του η οποία έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, ανέφερε ότι δημόσιος φορέας θα μπορούσε να αναλάβει την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών δανείων.
  • Ο κ. Ντράγκι επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός κινείται σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ και ότι το “Brexit” δεν διαφαίνεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του πληθωρισμού. Συνεπώς, εφόσον κατά την επικαιροποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Σεπτεμβρίου δεν αναθεωρηθεί πτωτικά η εκτίμηση για τον πληθωρισμό τότε εκτιμούμε ότι μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης νέων μέτρων χαλάρωσης. Η επέκταση της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης εκτιμούμε ότι θα αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή της ΕΚΤ στην περίπτωση κατά την οποία εκτιμηθεί ότι οι επιπτώσεις από το «Brexit» στην εξέλιξη του πληθωρισμού και στο ρυθμό ανάπτυξης είναι σοβαρές. Όμως, η τεκμαρτή πιθανότητα για μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ σε αρνητικό έδαφος ανέρχεται περίπου στο 55% για την τελευταία συνεδρίαση του 2016.
  • Ο κ. Ντράγκι επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της ΕΚΤ να διατηρήσει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ύψους €80 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει η διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο. Τα παρεμβατικά επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον ή και σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο, που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων από την ΕΚΤ.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε σχέση με τους παράγοντες που αναλύουμε. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής εξακολουθούν να επικρατούν έντονες αποπληθωριστικές πιέσεις. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διεθνούς τιμής του πετρελαίου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο -21% και της διεθνούς τιμής του συνόλου των εμπορευμάτων (με βάση των δείκτη S&P GS CI) στο -15%. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, λόγω της παραμονής του ποσοστού ανεργίας σε αρκετά υψηλό επίπεδο (10,1%). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τιμών παραγωγού διαμορφώνεται σε έντονα αρνητικό έδαφος (-3,9%). Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν πολύ υποτονικές, ενώ η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στις τιμές κρίνεται από ουδέτερη έως αρνητική. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα. Συνολικά, τα στοιχεία του Ιουνίου καταδεικνύουν αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό σχεδόν όμοια με εκείνη που προέκυψε από τα στοιχεία του Μαΐου.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.