ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση ΕΚΤ: Έκπληξη

  • Η ΕΚΤ προχώρησε σε εντονότερη ποσοτική χαλάρωση, καθώς πέρα από τις αρνητικές πιέσεις που ασκούνται στην εξέλιξη του πληθωρισμού, η ΕΚΤ ανησυχεί πλέον έντονα για τις προοπτικές της ανάπτυξης, διαπιστώνοντας ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι (downside risks) για απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης. Στις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, η ΕΚΤ προχώρησε σε καθοδική αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, καθώς και σε μεγάλη πτωτική αναθεώρηση (όπως αναμενόταν) του πληθωρισμού. Επιπλέον, η εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2018 είναι χαμηλότερη του στόχου του 2,0%. Παρότι οι σημερινές αποφάσεις της ΕΚΤ στοχεύουν στην τόνωση του πληθωρισμού, εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να αποδειχτεί ο μικρός βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους, διότι η εξέλιξη του πληθωρισμού εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και η αρνητική τάση που επικρατεί στο διεθνές εμπόριο.
  • Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τραπεζικό σύστημα (λόγω των υψηλών ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων), καθώς και η τόνωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων εκτιμούμε ότι επηρέασε την ΕΚΤ στη λήψη των σημερινών αποφάσεων. Η πραγματοποίηση τεσσάρων νέων TLTROs τετραετούς διάρκειας (που θα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα) με επιτόκιο που δύναται να πέσει έως το επίπεδο του deposit facility rate (-0.40%) και η προσθήκη των εταιρικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών της ΕΚΤ αντανακλά την πρόθεση της ΕΚΤ να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών.
  • Οι σημερινές αποφάσεις και οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε σχέση με τους παράγοντες που αναλύουμε. Από την πλευρά του κόστους παραγωγής (διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών) επικρατούν έντονες αποπληθωριστικές πιέσεις. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό. Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες καταναλωτών, επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν υποτονικές, ενώ η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στις τιμές κρίνεται ως ουδέτερη. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Συνολικά, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου (όπως φαίνεται στον Πίνακα της σελίδας 8) καταδεικνύουν εντονότερη αποπληθωριστική πίεση σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιανουαρίου.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.