ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση ΕΚΤ: Στάση Αναμονής

  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προέβη σε αλλαγές των βασικών παρεμβατικών επιτοκίων της. Τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων διατηρήθηκαν στο 0,0%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.
  • Οι αγορές εταιρικών ομολόγων εκκινούν στις 8 Ιουνίου και θα διαρκέσουν τουλάχιστον ως τον Μάρτιο του 2017, ενώ στις 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκ των τεσσάρων νέων στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs).
  • O κ. Ντράγκι τόνισε ότι τα παρεμβατικά επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον ή και σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο, που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων από την ΕΚΤ. Κατέδειξε ως βασικό μέλημα της ΕΚΤ την αποτροπή δευτερογενών επιδράσεων του ιδιαίτερα χαμηλού πληθωρισμού στους μισθούς και τη διαμόρφωση των τιμών.
  • Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας θα φθάσει το 1,6% το 2016 και το 1,7% το 2017 και το 2018 (από 1,4% το 2016, 1,7% το 2017 και 1,8% το 2018 στις προβλέψεις του Μαρτίου). Ειδικά για το β΄ τρίμηνο του 2016, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πιθανό να αποδειχθεί μετριοπαθέστερος αυτού του α΄ τριμήνου. Για τον πληθωρισμό, ο κ. Ντράγκι επισήμανε ότι τους επόμενους μήνες αναμένει να παραμείνει πολύ χαμηλά (ή και σε αρνητικό έδαφος) και να ενισχυθεί το β΄ εξάμηνο του 2016. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις θα διαμορφωθεί στο 0,2% το 2016, στο 1,3% το 2017 και στο 1,6% το 2018 (από 0,1% το 2016, 1,3% το 2017 και 1,6% το 2018 στις προβλέψεις του περασμένου Μαρτίου).
  • Ο κ. Draghi τόνισε ότι η αποτροπή των δευτερογενών αρνητικών επιδράσεων στην εξέλιξη των τιμών και των μισθών, καθώς και η διατήρηση των χαλαρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη λήψη των νέων μέτρων του Μαρτίου. Επεσήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω χρονική περίοδος για την αξιολόγηση της επίδρασης των νέων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τεράστιας απόκλισης του πληθωρισμού από το στόχο του 2,0% και της τόνωσης του ρυθμού ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτό εκτιμούμε ότι θα πρέπει ο πληθωρισμός να υποστηριχτεί και από την πλευρά της ζήτησης που συνάδει με τη μείωση του ποσοστού ανεργίας και την υψηλότερη αύξηση των μισθών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι θα συμβάλλει η επίσπευση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική (εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες της Ε.Ε.) όπως επίσης τόνισε ο κ. Draghi. Ως σημαντικότερη αιτία για την ενδεχόμενη εντονότερη υιοθέτηση μη συμβατικών μέτρων θα είναι κάποιος σημαντικός εξωτερικός παράγοντας (όπως το αποτέλεσμα του επικείμενου δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετανία), καθώς ο κ. Draghi τόνισε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη σταθερότητα των τιμών.
  • Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν πολύ υποτονικές, ενώ η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στις τιμές κρίνεται ως ουδέτερη. Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τιμών παραγωγού διαμορφώνεται σε έντονα αρνητικό έδαφος (-4,4%). Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Συνολικά, τα στοιχεία του Μαΐου καταδεικνύουν ελαφρώς εντονότερη αποπληθωριστική πίεση σε σύγκριση με εκείνη του Απριλίου.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.