ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Οριακά Αυστηρότερη…

  • Η Fed διατήρησε αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο εύρος 0,25% - 0,50%. Η απόφαση ελήφθη σχεδόν ομόφωνα. Επίσης, η Fed αποφάσισε τη συνέχιση της πολιτικής της επανεπένδυσης του κεφαλαίου των αξιογράφων που κατέχει και τα οποία λήγουν σε αντίστοιχα νέα. Εκτιμά ότι η εν λόγω πολιτική θα συνεχιστεί έως ότου η πορεία επιστροφής σε μία πιο «κανονική» νομισματική πολιτική θα έχει εμπεδωθεί. Τονίστηκε ότι η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα γίνεται πολύ σταδιακά και η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει των εξελίξεων των στοιχείων της οικονομίας.
  • Η ρητορική ήταν ελαφρώς πιο αυστηρή (hawkish) σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς υποβαθμίστηκε ελαφρώς η σπουδαιότητα της επίδρασης που ασκούν οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στις διεθνείς αγορές στην αμερικανική οικονομία, καταδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα λήψης απόφασης για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, που θα δημοσιευτούν οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις.
  • Εκτιμούμε ότι μία πιθανή αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου (στο 0,50%-0,75%) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μια από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του 2016. Έως τότε ο πληθωρισμός (σύμφωνα με το δείκτη Headline PCE Price Index) εκτιμούμε ότι είναι πιθανόν να έχει επιταχυνθεί (υπερβαίνοντας το 1,5%), το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό να έχει αυξηθεί (πλησιάζοντας το 64,0%) και ενδεχομένως το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και οι αγορές των εμπορευμάτων (commodities) να έχουν σταθεροποιηθεί περαιτέρω.
  • Σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών (Fed Fund Rate Futures), το παρεμβατικό επιτόκιο αναμένεται να αυξηθεί (στο 0,50%-0,75%) στο β’ τρίμηνο του 2017 και στη συνέχεια θα αυξηθεί ξανά στο α’ τρίμηνο του 2018 (στο 0,75%-1,00%). Όμως, η πιθανότητα (που τεκμαίρεται από την αγορά των επιτοκίων) για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου υπερβαίνει το 50% για τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του 2016, ενώ διαμορφώνεται σχεδόν στο 50% για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.