ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Επιστροφή στο «Don’t Fight the FED»;

  • Στη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου η FED υιοθέτησε πιο επιθετικό (hawkish) τόνο, καθώς οι νέες εκτιμήσεις της προεξοφλούν τρεις (αντί για δύο) αυξήσεις του βασικού επιτοκίου εντός του 2017. Τα μέλη της FΟΜC που προβλέπουν το πολύ δύο αυξήσεις το 2016 υποχώρησαν σε 6 από 10 στην προηγούμενη συνεδρίαση.
  • Οι προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί για την οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης (δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική επέκταση) φαίνεται να απελευθερώνουν τη FED ως προς το στόχο της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης και της δίνεται η δυνατότητα να επικεντρωθεί στο στόχο της επίτευξης του πληθωρισμού. Η μεγάλη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων που σημειώθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές ενδεχομένως αντανακλά εξωγενώς και την επιστροφή στην πρακτική του «Don’t Fight the FED». Συνεπώς, η μεγάλη απόκλιση που συστηματικά καταγραφόταν στα μελλοντικά επιτόκια μεταξύ των εκτιμήσεων της FED και των προσδοκιών που προεξοφλούσε η αγορά των Fed Fund Futures συρρικνώνεται.
  • Όμως, αυξάνεται ο προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσον είναι αναγκαία μια μεγάλη δημοσιονομική τόνωση στην παρούσα φάση. Καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται ήδη σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η θετική επίδραση από μια μεγάλη δημοσιονομική τόνωση (σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη επιβολή αυστηρών μεταναστευτικών ελέγχων) είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των μισθών, παρά σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας. Συνεπώς, στην παρούσα φάση ενδεχομένως να απαιτείται κάποιο μικρό μέγεθος δημοσιονομικής τόνωσης ώστε να μην αναγκαστεί η FED να προχωρήσει στη υιοθέτηση επιθετικότερης πολιτικής για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων από την ενδεχόμενη υψηλότερη αύξηση των μισθών. Όταν ρωτήθηκε για τη δημοσιονομική επέκταση η πρόεδρος Γελλεν απάντησε ότι δεν είναι απαραίτητη ώστε να φτάσει η αγορά εργασίας το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης.
  • Παράλληλα, η περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και της ενίσχυσης της ισοτιμίας του USD σε υπερβολικό βαθμό (υποβοηθούμενη από την ενδεχόμενη υιοθέτηση επιθετικότερης πολιτικής από τη FED) είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά το μοχλευμένο περιβάλλον των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα ενδεχόμενα της επιβολής δασμών στις εισαγωγές κινέζικών αγαθών και της υιοθέτησης επιθετικότερης πολιτικής από τη FED είναι πιθανό να οδηγήσει την Κίνα σε επιθετικότερη – ογκωδέστερη ρευστοποίηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ώστε να αποτρέψει μια μεγάλη υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος, θέτοντας όμως σε κίνδυνο την τάση σταθεροποίησης που έχει καταγραφεί στην οικονομική δραστηριότητα και στις αγορές την Κίνας.
  • Οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της FED περιλαμβάνουν ανοδική αναθεώρηση για το παρεμβατικό επιτόκιο και καθοδική αναθεώρηση για το ποσοστό ανεργίας. Οι εκτιμήσεις σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό έμειναν (σχεδόν) αμετάβλητες. Οι εκτιμήσεις για τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν υπό του 2,0% για το ρυθμό ανάπτυξης και υπό του 5,0% για το ποσοστό ανεργίας, ενώ για το παρεμβατικό επιτόκιο αυξήθηκαν στο 3,0%.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.