ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Το Ενδιαφέρον Στρέφεται στη Συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

  • Στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνεδρίαση της 2ης Νοεμβρίου τονίστηκε ότι το ενδεχόμενο αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών αναμένεται να είναι τέτοια ώστε να οδηγήσει μόνο σε σταδιακή αύξησή του. Παράλληλα, συνεχίζεται η πολιτική επανεπένδυσης του κεφαλαίου των αξιογράφων που κατέχει η FED και τα οποία λήγουν σε αντίστοιχα νέα ώστε να διατηρηθούν οι ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
  • Η εκτίμησή μας συνάδει με την αύξηση (κατά 25μβ) του παρεμβατικού επιτοκίου στην ερχόμενη συνεδρίαση (στις 14 Δεκεμβρίου), ενώ στη συνέχεια η επιστροφή στην κανονικότητα της νομισματικής πολιτικής θα πραγματοποιηθεί με ήπιο – σταδιακό τρόπο. Η τεκμαρτή πιθανότητα για την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου (κατά 25μβ) στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ανέρχεται στο 78%. Επιπλέον έως τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2017 η τεκμαρτή πιθανότητα για τη διαμόρφωση του παρεμβατικού επιτοκίου έως το επίπεδο του 0,75% ανέρχεται στο 53% και για υψηλότερο επίπεδο παρεμβατικού επιτοκίου στο 47%, αντανακλώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τους διάφορους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν (εκλογές, «Brexit», κλπ), παρά τη δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ.
  • Βέβαια, βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής θα αποτελέσει η πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Όμως, υποστηρικτικό παράγοντα υπέρ της υιοθέτησης ήπιας πολιτικής αποτελεί το ότι οι πρόσφατες μακροοικονομικές εκτιμήσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα της FED εκτιμούν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι υπό του 2,0% (στο 1,8%) και το παρεμβατικό επιτόκιο υπό του 3,00% (στο 2,90%).
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, από την πλευρά του κόστους παραγωγής και των εξωγενών παραγόντων ασκούνται ελαφρώς αποπληθωριστικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, ενώ η επίδραση στις τιμές από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος, της πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των μισθών κρίνεται ως ουδέτερη ή ελαφρώς ανοδική. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (5Y/5Y) εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε χαμηλό επίπεδο. Συνολικά, τα στοιχεία του Οκτωβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση, όπως προέκυπτε και με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Σε σύγκριση με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στην προηγούμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (στοιχεία Αυγούστου - Ιουλίου) καταγράφεται μικρότερο μέγεθος αποπληθωριστικής επίδρασης.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.