ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκόπηση FED: Πιθανότερη η Αύξηση για το 2016, Ηπιότερη Στάση για Μετά

  • Στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου τονίστηκε ότι οι συνθήκες είναι πλέον πιο κατάλληλες για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου και ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» θα είναι όσο σταδιακή απαιτείται ώστε να είναι σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των στοιχείων της αγοράς εργασίας, των τιμών και της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αγορές φαίνεται ότι είχαν προεξοφλήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την απόφαση της πρόσφατης συνεδρίασης, καθώς ακολούθησε μείωση της ισοτιμίας του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
  • Εκτιμούμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του 2016 (στις 14 Δεκεμβρίου) είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί αύξηση (κατά 25μβ) του παρεμβατικού επιτοκίου, επικοινωνώντας παράλληλα στάση αναμονής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πιθανότητα (που τεκμαίρεται από την αγορά των επιτοκίων) για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου διαμορφώνεται στο 61%.
  • Υποστηρικτικό παράγοντα υπέρ της υιοθέτησης ηπιότερης πολιτικής από τη FED αποτελεί το ότι οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα της FED εκτιμούν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι υπό του 2,0% (στο 1,8%) και το παρεμβατικό επιτόκιο υπό του 3,00% (στο 2,90%), ενώ παράλληλα η αντίστοιχη εκτίμηση για το ποσοστό ανεργίας παραμένει υπό του 5,0% (στο 4,8%). Οι εκτιμήσεις της FED για το παρεμβατικό επιτόκιο εξακολουθούν να είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις προσδοκίες που προεξοφλούνται από την αγορά (FED Fund Futures), αλλά η διαφορά έχει πλέον μειωθεί αρκετά.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, από την πλευρά του κόστους παραγωγής και των εξωγενών παραγόντων επικρατούν αποπληθωριστικές πιέσεις λόγω της παραμονής των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών σε χαμηλά επίπεδα. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, ενώ η επίδραση στις τιμές από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος, της πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των μισθών κρίνεται ως ουδέτερη. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (5Y/5Y) εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Συνολικά, τα στοιχεία του Αυγούστου καταδεικνύουν μικρή αποπληθωριστική πίεση στον ίδιο σχεδόν βαθμό με εκείνη που προέκυπτε με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.