ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Σε στάση αναμονής

  • Η Fed διατήρησε σταθερό το παρεμβατικό επιτόκιο στο εύρος 0,25% - 0,50%. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και αναμενόμενη. Η Fed αφαίρεσε την αναφορά που έκανε στην προηγούμενη ανακοίνωση ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας είναι εξισορροπημένοι. Παράλληλα, σημειώνεται, πως παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις και ζυγίζει τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό αλλά και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές. Ωστόσο, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην δυναμική βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας και παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στα τέλη του περασμένου έτους, ένδειξη πως η Fed δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αγορά εργασίας από την επιβράδυνση των οικονομικών στοιχείων η οποία ενδεχομένως να είναι και προσωρινή. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, η Fed αναμένει ότι οι καθοδικές πιέσεις από τις χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια και στις εισαγωγές θα αποδειχθούν προσωρινές, ωστόσο αναγνωρίζει τις μειωμένες πληθωριστικές προσδοκίες, ενώ δεν περιέλαβε προηγούμενη αναφορά της στο ότι έχει αυτοπεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει σε 2% μεσοπρόθεσμα.
  • Η συνολική εντύπωση της ρητορικής της Yellen ήταν σχετικά ήπια («dovish»). Εκτιμούμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αβεβαιότητα σχετικά με το ότι η FED επιθυμεί να υιοθετήσει διαδικασία αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου, ενώ παράλληλα αυξάνουν οι ενδείξεις για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, για έλλειψη πληθωριστικών πιέσεων και για περισσότερες ανησυχητικές εξελίξεις στην Κίνα και σε άλλες μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό με την υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών. Σύμφωνα με την τεκμαρτή πιθανότητα που υπολογίζεται από τα FED Fund Futures (στο Bloomberg - WIRP) η πιθανότητα για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου στην ερχόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου έχει υποχωρήσει στο 18% (από 52% που ήταν στο τέλος του 2015). Επιπλέον, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αγορών (με βάση τα FED Fund Futures), στο τέλος του 2016 προεξοφλείται επιτόκιο 0,62% (από 0,88% που ήταν οι προσδοκίες στο τέλος του 2015), ενώ στο τέλος του 2017 προεξοφλείται επιτόκιο 0,95% (από 1,45%). Συνεπώς, έως το τέλος του 2016 διαφαίνεται να είναι πιθανή μόνον άλλη μία αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου, που ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του έτους.
  • Τα παραπάνω στοιχεία συνάδουν και με την εξέλιξη των στοιχείων που παρακολουθούμε. Από την πλευρά της ζήτησης (κενό παραγωγής και αγορά εργασίας) δεν προκύπτουν πληθωριστικές πιέσεις, καθώς το πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα παραγωγής πληθωρισμού μέσα από τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Από την πλευρά του κόστους παραγωγής συνεχίζουν να επικρατούν έντονες αποπληθωριστικές πιέσεις, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης της ισοτιμίας του USD και της μεγάλης υποχώρησης των διεθνών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών. Παράλληλα, από τα στοιχεία της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης η επίδραση στις τιμές κρίνεται ως ουδέτερη, ενώ οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες τόσο των καταναλωτών όσο και του τομέα της μεταποίησης έχουν υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Συνεπώς, η συνολική εικόνα δεν συνηγορεί σε αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου από τη FED τους επόμενους μήνες.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.