ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Ηπιότερη Λόγω Διεθνών Ανησυχιών

  • Η ρητορική της Yellen ήταν ήπια («dovish»). Δόθηκε έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και στην ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή τους στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες των ΗΠΑ και στην επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ. Παράλληλα, οι κίνδυνοι για την εξέλιξη της οικονομίας των ΗΠΑ κρίνονται ισορροπημένοι, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται και η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών εξακολουθεί να μεγεθύνεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Η επιλογή της Fed να  επικεντρωθεί στο διεθνές περιβάλλον και όχι στο εγχώριο, παράλληλα με την ανάδυση μικρών πληθωριστικών πιέσεων, αποτελεί μια ένδειξη ιδιαίτερα ήπιας στάσης, προδιαθέτοντας ότι δύναται να «ανεχτεί» έστω και βραχυπρόθεσμα  μια επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η πολιτική αυτή πέρα από μια ιδιαίτερα ήπια άνοδο των επιτοκίων, προϊδεάζει και για ένα σχετικά αδύναμο δολάριο.
  • Οι νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της FED αναθεώρησαν καθοδικά το ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό του 2016. Επιπλέον, μείωσε την εκτίμησή της για το παρεμβατικό επιτόκιο στο τέλος του 2016 (από το 1,375% στο 0,875%), στο τέλος του 2017 (από το 2,375% στο 1,875%) στο τέλος του 2018 (από το 3,25% στο 3,00%), καθώς και για το μακροχρόνιο ορίζοντα (από το 3,50% στο 3,25%). Δηλαδή, η FED πλέον εκτιμά δύο αυξήσεις (αντί για τέσσερεις) του παρεμβατικού επιτοκίου έως το τέλος του 2016. Οι προσδοκίες της αγοράς (με βάση τα Fed Fund Futures) διαμορφώνονται χαμηλότερα, στο 0,57% για το τέλος του 2016 στο 0,89% για το τέλος του 2017 στο 1,17%.
  • Σύμφωνα με την τεκμαρτή πιθανότητα που υπολογίζεται από τα FED Fund Futures (στο Bloomberg - WIRP) η πιθανότητα για διατήρηση του παρεμβατικού επιτοκίου στο τωρινό επίπεδο (0,25%-0,50%) διαμορφώνεται αρκετά υψηλότερα του 50% έως και τη συνεδρίαση του Ιουλίου (27/7). Το επίπεδο 0,50%-0,75% συγκεντρώνει υψηλότερη πιθανότητα (σε σχέση με τα άλλα επίπεδα) από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου (14/12) και ύστερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, σε συνάρτηση με το ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ, το εκτιμούμενο «δίκαιο επίπεδο» για το παρεμβατικό επιτόκιο είναι ελαφρώς χαμηλότερο του 1,00%. Εφόσον ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ επιταχυνθεί στο επίπεδο 4,0% - 4,5% τότε ενδείκνυται το παρεμβατικό επιτόκιο να διαμορφωθεί υψηλότερα του 1,00%. Συνεπώς, έως το τέλος του 2016 εκτιμούμε ότι είναι πιθανή μόνον άλλη μία αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου (στο 0,50%-0,75%), που ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2016.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, από την πλευρά του κόστους παραγωγής και των εξωγενών παραγόντων επικρατούν έντονες αποπληθωριστικές πιέσεις, λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών και της ενισχυμένης ισοτιμίας του USD. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, ενώ η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στις τιμές κρίνεται ως ουδέτερη. Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (USD IS 5Y/5Y) διαμορφώνονται σε σχετικά πολύ χαμηλό επίπεδο. Συνολικά, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου καταδεικνύουν εντονότερη αποπληθωριστική πίεση σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιανουαρίου.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.