ομιλος τραπεζας πειραιως

Αποτιμήσεις, Μακροοικονομία και Επιλογή Κλαδικών Μετοχικών Επενδύσεων (ΗΠΑ)

  • Στην παρούσα μελέτη, ερευνούμε μεθόδους βέλτιστης επιλογής μεταξύ διαφόρων μετοχικών κλάδων. Επικεντρωνόμαστε στην μετοχική αγορά των ΗΠΑ, καθώς εκεί υπάρχει πληθώρα οικονομικών στοιχείων αλλά και επενδυτικών οχημάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν (κυρίως με την μορφή των ETF’s).
  • Παρουσιάζουμε ένα υπόδειγμα για την πρόβλεψη της υπερβάλλουσας απόδοσης των δέκα κλάδων, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση GICS, σε σχέση με τον δείκτη S&P500. Το υπόδειγμα εξηγεί την δώδεκα μήνες μπροστά υπερβάλλουσα απόδοση του κάθε κλάδου χρησιμοποιώντας μακροοικονομικούς και κλαδικούς εξειδικευμένους παράγοντες.
  • Στους μακροοικονομικούς παράγοντες περιλαμβάνεται ο πρόδρομος δείκτης Conference Board (Conference Board Leading Economic Indicator), ο πληθωρισμός, η καμπύλη επιτοκίων 2/10, ο ISM μεταποίησης (US ISM Purchasing Managers Index), το US Unemployment Gap, κλίση καμπύλης πετρελαίου (Oil curve slope), η μεταβλητότητα πιστωτικού περιθωρίου (credit spread volatility) και ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας Δολαρίου, Dollar Index.
  • Στους κλαδικούς εξειδικευμένους παράγοντες περιλαμβάνονται οι παράγοντες αποτίμησης του κλάδου, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και η μερισματική απόδοση.
  • Η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος κυμαίνεται μεταξύ 42%-68%.
  • Οι κλάδοι που αναμένονται να υπερ-αποδόσουν σε 12-μηνη περίοδο με συνεχείς θετικές αποδόσεις είναι της πληροφορικής (Infl), τηλεπικοινωνιών (Tels) και υγείας (Hlth). Ενώ οι κλάδοι με τις χειρότερες αναμενόμενες αποδόσεις είναι η ενέργεια (Enrs), ο χρηματοπιστωτικός (Finl) και ο κλάδος των υλικών (Matr). Όπως θα αναλύσουμε στα επόμενα, η ιεραρχία των κλάδων διατηρείται σε μεγάλο βαθμό σε δωδεκάμηνο ορίζοντα.
  • Στο διάγραμμα παρουσιάζουμε την εξέλιξη των αναμενόμενων υπερβάλλουσων αποδόσεων (έναντι του S&P500) των κλάδων σε ορίζοντα 12-μηνών. Η κατάταξη των ονομάτων των κλάδων είναι σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόδοση για μία περίοδο μπροστά. Οι αποδόσεις είναι ανάλογες με την φωτεινότητα του χρώματος, με τους σκουρότερους τόνους να αντιστοιχούν σε χαμηλότερες αποδόσεις. Όπως θα αναλύσουμε στα επόμενα, η ιεραρχία των κλάδων διατηρείται σε μεγάλο βαθμό σε δωδεκάμηνο ορίζοντα. Παράλληλα παρατηρούμε διαχρονικά μια πτωτική τάση των αναμενομένων αποδόσεων για τους περισσότερους κλάδους.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.