ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία επισκόπηση Δεκεμβρίου

  • Περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεδομένων καταγράφηκε στις ΗΠΑ, ενώ και στην Ευρωζώνη η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου, εμφανίζοντας ταυτόχρονα ανοδική τάση. Στις ΗΠΑ η βελτίωση αυτή, είχε αρχίσει πριν από τις εκλογές, και οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό στην ηπιότερη ρητορική της Fed  η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξασθένιση του δολαρίου και την πτώση του μακροχρόνιου κόστους χρήματος στην αρχή του 2016. Κατά συνέπεια, η δυναμική της οικονομίας των ΗΠΑ αλλά και η μελλοντική πορεία των διεθνών αγορών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος που προκάλεσε η εκλογή του νέου πρόεδρου, θα μπορέσει να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιδράσεις που επιφέρουν η άνοδος του κόστους χρήματος και του δολαρίου, ιδίως εάν συνυπολογιστεί η καθυστέρηση της επίδρασης του πακέτου Τράμπ στην οικονομία από το τέλος του 2017 και μετά (πέρα από την όποια αβεβαιότητα εφαρμογής αυτού).
  • Εκτιμούμε ότι η υπόσχεση μιας επιθετικής δημοσιονομικής πολιτικής δίνει την προοπτική μιας εξόδου από το  αδιέξοδο που είχε αρχίσει να διαφαίνεται σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και δικαιολογεί έως  ένα βαθμό την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Συνολικά όμως, όπως αναλύσαμε και στην προηγούμενη έκδοση μας, παραμένουμε επιφυλακτικοί, τόσο σε σχέση με την δυνατότητα μετάβασης των ΗΠΑ σε μια, μακροχρόνια διατηρήσιμη, τροχιά υψηλότερης ανάπτυξης όσο και με τις προσδοκίες που αρχίζουν να προεξοφλούνται από τις αγορές.  Παράλληλα όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η υπάρχουσα δυναμική στην οικονομία παραμένει ευνοϊκή για την ανάληψη επενδυτικού κίνδυνου, παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί στην διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών.
  • Η δυναμική που διαγράφεται στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής αυξάνει την αβεβαιότητά, καθώς οι αντιδράσεις των αγορών δίνουν χώρο στις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Αυτό ισχύει ιδίως για την  Fed η οποία σηματοδοτεί μια αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μβ μέσα στο 2017 ενώ  πιστεύουμε ότι δεν είναι άνευ σημασίας το ότι η ECB διαλέγει να επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ενσωματώνοντας όμως και μείωση των μηνιαίων αγορών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση της προέδρου της FED  ότι  σε αυτό το στάδιο του οικονομικού κύκλου  δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής για επίτευξη πλήρους απασχόλησης υπονοώντας ότι  υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης πληθωριστικών πιέσεων κατά το ενδεχόμενο εφαρμογής πολιτικών που δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα. Παράλληλα,  η σταθεροποίηση / άνοδος της τιμής του πετρελαίου  προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στην άσκηση νομισματικής πολιτικής, καθώς οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις που δεν συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη.
  • Η δυναμική των οικονομικών κύκλων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη εμφανίζεται να εξελίσσεται με τρόπο που να είναι θετικός για τις μετοχικές αγορές και αρνητικός για τις ομολογιακές. Στις ΗΠΑ, οι  μακροοικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν τις μετοχικές αγορές έχουν παρουσιάσει βελτίωση, που υπολείπεται όμως σημαντικά του παρατηρούμενου επενδυτικού κλίματος. Οι ευρωπαϊκές μετοχές υπο-αποδίδουν σημαντικά του ιστορικού μέσου όρου τους για τη φάση της ανάπτυξης που βρίσκεται η οικονομία, αντανακλώντας πιθανόν ανησυχίες που συνδέονται με την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα.

Ηλίας Λεκκός

Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.