ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία Eπισκόπηση Φεβρουαρίου

  • Η διεθνής οικονομία παραμένει σε τροχιά επιδείνωσης, η οποία επεκτάθηκε από τις αναδυόμενες οικονομίες και τις πιέσεις στις πρώτες ύλες, στη μεταποίηση των ΗΠΑ (εν μέρει μέσω και του δυνατού δολαρίου) και τώρα παρουσιάζει ενδείξεις εξάπλωσης στην υπόλοιπη οικονομία των ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες. Στη φάση αυτήν, η μακροοικονομική επιδείνωση αναμένεται να διατηρηθεί αλλά η πιθανότητα για ύφεση το 2017 έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν αποτελεί το βασικό σενάριο. Στα θετικά παρατηρούμε οριακά σημάδια σταθεροποίησης στο μεταποιητικό τομέα των ΗΠΑ.
  • Στην παρούσα έκδοση αναθεωρήσαμε πτωτικά το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμούμε για το 2016 στο 1,8% (από 2,2% στην ακριβώς προηγούμενη έκδοση), καθώς οι περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες επιδεινώθηκαν, ενώ η πρώτη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του δ’ τριμήνου του 2015 κατέδειξε μεγάλη επιβράδυνση. Επίσης, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός σύγκλισης που εκτιμούμε ποσοτικά της οικονομίας αναθεωρήθηκε καθοδικά στο 1,8% (από 2,1% στο αμέσως προηγούμενο δελτίο και 3,1% που εκτιμούσαμε πριν από επτά μήνες), καθώς τα στοιχεία τόσο των πρόδρομων δεικτών όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών επιδεινώθηκαν αρκετά.
  • Όπως και στην περίπτωση της αμερικανικής οικονομίας, αναθεωρήσαμε καθοδικά το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης που εκτιμούμε για το 2016 στο 1,5% (από 1,7% στην ακριβώς προηγούμενη έκδοση). Επίσης, ο μεσοπρόθεσμος ρυθμός σύγκλισης της οικονομίας που εκτιμούμε ποσοτικά αναθεωρήθηκε έντονα πτωτικά στο 1,3% (από 1,9% στο αμέσως προηγούμενο δελτίο), καθώς τα στοιχεία τόσο των πρόδρομων δεικτών όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών επιδεινώθηκαν αρκετά.
  • Η FED εκτιμούμε ότι το 2016 θα διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο τρέχον επίπεδο (0,25%-0,50%) ή το πολύ να προχωρήσει σε μία αύξηση (στο 0,50%-0,75%) κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2016, εφόσον ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας θα έχουν αυξηθεί.
  • Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η μείωση του deposit facility rate στο -0,40% (από το -0,30%) από την ΕΚΤ στην ερχόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου. Αρκετά πιθανή θεωρείται επίσης η τροποποίηση των όρων του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Περαιτέρω μείωση του deposit facility rate είναι πιθανή στις επόμενες συνεδριάσεις του 2016. Επιπλέον, η αναθεώρηση της πολιτικής της FED για ηπιότερη – βραδύτερη επιστροφή στη «κανονικότητα» ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΚΤ για εντονότερη χαλάρωση.
  • Στις αγορές παρατηρούνται πιέσεις που αρχίζουν να κρίνονται υπερβολικές αξιολογούμενες μόνον από μακροοικονομική σκοπιά. Η απάντηση βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στο ότι η διεθνής οικονομία και οι αγορές παραμένουν υπό την επίδραση των δυνάμεων απομόχλευσης που ξεκίνησαν με την μεγάλη ύφεση του 2007. Στο πλαίσιο αυτό οι αποτιμήσεις των μετοχών κρίνονται ακόμα «ακριβές», καθώς παρά τα χαμηλά επιτόκια (που θα δικαιολογούσαν ψηλές αποτιμήσεις) δεν παρατηρείται ακόμα νομισματική «ομαλότητα» που θα ανιχνευόταν σε μια αύξηση του δανεισμού αλλά και της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος. Τα συμπεράσματα των εκτιμήσεων μας για την τρέχουσα σχέση αγορών – οικονομιών είναι συνεπή με μια προεξόφληση στα παρόντα επίπεδα αγορών μιας αρκετά αρνητικής μακροοικονομικής κυκλικής εικόνας, αλλά όχι των σημαντικών διαρθρωτικών πιέσεων που περιγράφουμε.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Download Consensus_16_02_2016
(Αρχείοpdf file| 1,10 MB)