ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία επισκόπηση Μαρτίου

  • Στην οικονομία των ΗΠΑ παρατηρούμε σημάδια σταθεροποίησης στο μεταποιητικό τομέα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέδειξε επιδείνωση εδώ και περίπου έναν χρόνο. Παράλληλα όμως, τα οικονομικά στοιχεία στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας παραμένουν σε τροχιά επιδείνωσης. Χειροτέρευση παρατηρείται επίσης και στα οικονομικά στοιχεία των υπολοίπων ανεπτυγμένων οικονομιών, καθώς και της Κίνας. Ειδικότερα, η Ευρωζώνη παραμένει μεν σε τροχιά ανάπτυξης, με σημαντική πιθανότητα όμως εισόδου σε μια περίοδο επιβράδυνσης.
  • Για το 2016, εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 1,9% (από 2,4% το 2015 και το 2014), λόγω κυρίως της παρόμοιας επιβράδυνσης στους ρυθμούς μεγέθυνσης της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Επιπλέον, ο ρυθμός μεσοπρόθεσμης σύγκλισης, που εκτιμούμε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο σύνολο πρόδρομων οικονομικών δεικτών καθώς και χρηματοπιστωτικών και νομισματικών στοιχείων, έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του α’ διμήνου του 2016 στο 1,6% από το 2,2% που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του δ’ τριμήνου του 2015. Συνεπώς, οι κίνδυνοι (downside risks) για περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμούμε ότι είναι αυξημένοι, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία ο πρόδρομος δείκτης ISM για το σύνολο των εκτός μεταποίησης τομέων βρεθεί στη φάση της ύφεσης.
  • Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης για το 2016, εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί στο 1,5% (όπως το 2015), καθώς η μικρή επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμούμε ότι θα αντισταθμιστεί από την επιτάχυνση στις επενδύσεις και στη δημόσια κατανάλωση. Επιπλέον, ο ρυθμός μεσοπρόθεσμης σύγκλισης, που εκτιμούμε, έχει υποχωρήσει σε ανησυχητικό βαθμό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του α’ διμήνου του 2016 στο 1,0% από το 1,9% που ήταν η εκτίμησή μας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του δ’ τριμήνου του 2015. Συνεπώς, οι κίνδυνοι (downside risks) για περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμούμε ότι είναι αυξημένοι, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία συνεχιστεί η ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.
  • Δυναμικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες με επίκεντρο τις αποφάσεις της ΕΚΤ και της FED. Από τη μια πλευρά, η ΕΚΤ εξέπληξε θετικά ως προς την ένταση του ήδη διενεργούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ από την άλλη πλευρά η FED εξέπληξε, αποκλίνοντας όμως από το δικό της πρόγραμμα που άφορα την «κανονικοποίηση» της νομισματικής πολίτικης, προϊδεάζοντας ότι θα μπορούσε να ανεχτεί μια περίοδο υψηλότερου πληθωρισμού.
  • Παρατηρούμε ότι ισχύει σημαντική μακροχρόνια συσχέτιση του δολαρίου (εμπορικά σταθμισμένος δείκτης της Fed) και μιας σειράς στοιχείων στις ΗΠΑ (βιομηχανική παράγωγης, πραγματικά επιτόκια, ονομαστικό εισόδημα, και προσφορά χρήματος). Σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα, από τον Μάιο του 2014 που άρχισε η άνοδος του δολαρίου έχουμε παρατηρήσει μια ενίσχυση 20%, ενώ οι παράγοντες αυτοί θα εξηγούσαν μια άνοδο της τάξης του 10%.
  • Σε σχέση με την κυκλική σχέση μετοχικών αγορών και οικονομίας των ΗΠΑ παραμένουμε σε μια φάση όπου η ύφεση στην μεταποίηση είναι προεξοφλημένη και η αγορά αναμένει το μέγεθος της επιδείνωσης στην υπόλοιπη οικονομία. Οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν εδώ και καιρό σε μια τροχιά μη συμβατή με την φάση της ανάπτυξης της οικονομίας. Αρχικά, λόγω της συσχέτισης με την αμερικανική αγορά, ενώ μελλοντικά ένα σταθερό ή ενισχυμένο ευρώ ενδεχομένως να αποτελέσει αρνητικό παράγοντα, τουλάχιστον για τις εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

                                                                                                                   

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Download Consensus_21_03_2016
(Αρχείοpdf file| 774 KB)