ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία επισκόπηση Μαΐου

  • Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στις αγορές. Ειδικότερα, η μεταποίηση στις ΗΠΑ έχει οριακά εισέρθει στην ανάκαμψη από την φάση της ύφεσης, ενώ αντίθετα οι πρόδρομοι δείκτες ενός ευρύτερου φάσματος της αμερικανικής οικονομίας βρίσκονται σε οριακό σημείο μεταξύ επιβράδυνσης και ύφεσης. Θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ανάκαμψης της μεταποίησης οφείλεται κυρίως στην πτώση του δολαρίου και δεν θα είναι από μόνη της τόσο σημαντική ώστε να σηματοδοτήσει επιτάχυνση της υπόλοιπης οικονομίας. Συνεπώς, για το σύνολο του 2016 εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,8% (οριακά χαμηλότερα από το 1,9% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή μας), καταγράφοντας αξιοσημείωτη επιβράδυνση έναντι του 2,4% του 2015 και του 2014.
  • Λόγω των θετικών αυτών επιδράσεων από το αδύναμο δολάριο, δεν αναμένουμε ότι η FED θα μεταβεί σε μια πιο αυστηρή ρητορική λόγω των τάσεων ανάκαμψης της οικονομίας στις ΗΠΑ. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό αρνητικό καταλύτη για την διεθνή οικονομία και τις αγορές. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα. Μια διατήρηση της ανοδικής τάσης των μισθών θα φέρουν την FED μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό δίλημμα μεταξύ συγκράτησης του εγχωρίου πληθωρισμού και αποφυγής αύξησης της διεθνούς μεταβλητότητας σε οικονομίες και αγορές.
  • Στην Ευρωζώνη, η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών έχει εισέλθει στη φάση της επιβράδυνσης, διαπιστώνοντας ότι η εξέλιξή τους ακολουθεί με χρονική υστέρηση εκείνη των πρόδρομων οικονομικών δεικτών των ΗΠΑ. Το ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ σε συνδυασμό με το μειωμένο κόστος αναχρηματοδότησης του δημοσίου και εταιρικού χρέους και οι δαπάνες για την αποκατάσταση των προσφύγων ευνοούν τη μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης. Αντίθετα, η ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και τα αρνητικά στοιχεία για το διεθνές εμπόριο αποτελούν ανησυχητικό παράγοντα για την εξαγωγική δραστηριότητα. Όμως, εφόσον το βάρος της ανάπτυξης προσδοκάται να επικεντρωθεί στην εσωτερική ζήτηση τότε η ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ ενδεχομένως να αποδειχτεί ότι είναι θετικός παράγοντας για τη μεγέθυνση του συνόλου του ΑΕΠ. Συνεπώς, για το σύνολο του 2016 εκτιμούμε ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 1,5% (οριακά υψηλότερα από το 1,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή μας), όπως ήταν και το 2015.
  • Η ΕΚΤ εκτιμούμε ότι δεν θα επιδείξει τάση ανταπόδοσης στις ενέργειες της FED. Δηλαδή, δεν έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε εντονότερη ποσοτική χαλάρωση, λόγω της διστακτικότητας που επιδεικνύει η FED και της συνακόλουθης ενίσχυσης της ισοτιμίας EURUSD. Στην περίπτωση υιοθέτησης περαιτέρω χαλάρωσης από την ΕΚΤ, αναμένουμε ότι θα προκριθεί η επιλογή της χρονικής επέκτασης της διεξαγωγής του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και όχι η αύξηση του μηνιαίου ποσού αγοράς ή η μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων (deposit facility rate).
  • Η φάση της ανάκαμψης για το δείκτη ISM αντιστοιχεί ιστορικά με υψηλότερο λόγο τιμής – κερδών (P/E ratio) για τις αμερικανικές μετοχές. Πέρα όμως από την κυκλική αυτή θεώρηση των αποτιμήσεων, ένα ευρύτερο σύνολο ενδείξεων (κλίση της καμπύλης 10-2, το δολάριο, η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος και το κόστος που εταιρικού δανεισμού) συνηγορούν σε σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις. Παράλληλα, οι περισσότερες ενδείξεις συνηγορούν σε μια διατήρηση της επιβράδυνσης της εταιρικής κερδοφορίας των αμερικανικών επιχειρήσεων.
Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Download Consensus_16_05_2016
(Αρχείοpdf file| 1,17 MB)