ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία επισκόπηση Νοεμβρίου

  • Ακόμα και πριν από την προεδρική εκλογή των ΗΠΑ είχε καταγραφεί τάση οικονομικής επιτάχυνσης μεσοπρόθεσμα τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε μικρότερο βαθμό στην Ευρωζώνη. Το ενδεχόμενο άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ μπορεί να συντηρήσει την τάση αυτή.
  • Στην παρούσα φάση η διενέργεια επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής είναι πιθανό να έχει αποτελέσματα κάτω της μέσης ιστορικής εμπειρίας διότι βρισκόμαστε, μακροπρόθεσμα, σε ωρίμανση του οικονομικού κύκλου, όπου η μόχλευση παραμένει υψηλή τόσο στον ιδιωτικό τομέα (78% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών), όσο και σε συνολικό δημόσιο επίπεδο (105% του ΑΕΠ). Σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία, το δημοσιονομικό «πακέτο Τραμπ» μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 0,7% (μεταξύ 2017/7-2018/6) το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί άνω όριο.
  • Μια δημοσιονομική τόνωση ενδεχομένως να απελευθερώσει τη FED ως προς το στόχο της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης οδηγώντας την να επικεντρωθεί στον πληθωρισμό και την κανονικοποίηση των επιτοκίων (άνοδο), με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που προεξοφλούν οι αγορές.
  • Στο περιβάλλον αυτό, όπου η δημοσιονομική ώθηση που έχει εξαγγελθεί ενέχει τόσο αύξηση δαπανών όσο και μείωση φόρων, το θέμα της βιωσιμότητας του αμερικανικού χρέους κάποια στιγμή θα έλθει στο επίκεντρο. Όταν αυτό συμβεί είναι σημαντικό τόσο το διεθνές εμπόριο να είναι σε ανάπτυξη όσο και οι ΗΠΑ να διατηρούν την ηγετική τους θέση στον δυτικό κόσμο. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι σημαντικοί ώστε το δολάριο να συνεχίσει να διατηρεί στο ακέραιο την αξία του ως αποθεματικό νόμισμα με αποτέλεσμα οι κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να διακρατούν αμερικανικά ομόλογα. Εξαγγελίες απομονωτισμού δεν συνάδουν με το συνδυασμό επεκτατικής δημοσιονομικής και περιοριστικής νομισματικής πολιτικής.
  • Σε ένα περιβάλλον όπου η νομισματική πολιτική δεν φαινόταν πλέον να αποδίδει, οι διεθνείς αγορές παρουσιάζουν ιδιαίτερη προθυμία στο να ενσωματώσουν το σενάριο της δημοσιονομικής τόνωσης.
  • Οι μετοχικές αγορές εμφανίζουν αξιοπρόσεκτη και ασυνήθιστη ανθεκτικότητα στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κανονικότητας όπου η ανάπτυξη και οι μετοχικές αγορές θα βασίζονται περισσότερο στην πραγματική οικονομία και όχι στην ρευστότητα. Η μετάβαση στο νέο αυτό οικονομικό υπόδειγμα όμως μπορεί να μην είναι τόσο ομαλή.
  • Σε ένα γενικότερο πλαίσιο επενδυτικής στρατηγικής θα συνεκτιμήσουμε τις εξελίξεις αυτές με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των μεσοπρόθεσμων και μακροπροθέσμων ευκαιριών που παρουσιάζονται προσπαθώντας παράλληλα να ελαχιστοποιήσουμε τους σημαντικούς κινδύνους μετάβασης στο νέο αυτό μακροοικονομικό πλαίσιο.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.