ομιλος τραπεζας πειραιως

Μηνιαία επισκόπηση Σεπτεμβρίου

  • Η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται το τελευταίο τρίμηνο σε φάση σχετικής επιτάχυνσης, της οποίας όμως η δυναμική τελεί υπό αμφισβήτηση, λόγω των αρνητικών εκπλήξεων του Αυγούστου. Στο στάδιο αυτό εκτιμούμε ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποια υπερβολή στα στοιχεία του Αυγούστου, αλλά παράλληλα δεν θεωρούμε ότι η δυναμική της οικονομίας είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να συντηρήσει έναν ρυθμό ανάκαμψης πάνω από το 2%.
  • Για το 2017 αναμένουμε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 1,9% (κάτω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς) με τους κινδύνους για πτωτική αναθεώρηση να υπερτερούν των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερο ρυθμό. Το πλαίσιο αυτό δεν συνηγορεί σε ουσιαστική άνοδο των αμερικανικών επιτοκίων και δεν είναι θετικό για το δολάριο των ΗΠΑ. Το περιβάλλον αυτό θα μπορούσε να αντιστραφεί στην περίπτωση υιοθέτησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία όμως δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί από πρόεδρο των Δημοκρατικών. Συνολικά οι εκλογές στις ΗΠΑ επιφέρουν έναν αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας.
  • Η αδυναμία επιτάχυνσης της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τον τρόπο και τις επιπτώσεις του Brexit επιβαρύνουν τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναμένουμε επιβράδυνση προς το 1,1% για το 2017 με τους κινδύνους να εμφανίζονται ισορροπημένοι. Η αβεβαιότητα του Brexit συνδέεται και με τη γενικότερη πορεία της Ευρωζώνης σχετικά με τον βαθμό ενοποίησης γεγονός που συνάδει με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.
  • Οι προοπτικές μιας εξαιρετικά ήπιας ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων και η διαφαινόμενη σταθεροποίηση της ανάπτυξης στην Κίνα (παρά την διαρκή επιδείνωση των ανισορροπιών του πιστωτικού συστήματος) συνηγορούν σε σχετική βελτίωση των προοπτικών των αναδυόμενων οικονομιών.
  • Στο πλαίσιο αυτό διατηρείται η ευφορία των αγορών, με διατήρηση της ανοδικής τάσης των μετοχικών αγορών και με τάσεις ανάκαμψης των τιμών των εμπορευμάτων, λόγω της υποχώρησης των μακροχρονίων επιτοκίων και της σταθεροποίησης ή και ενδεχόμενης αποδυνάμωσης του δολαρίου. Στα παρόντα επίπεδα, οι μετοχικές αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει όποια οικονομική επιτάχυνση είναι πιθανό να εκδηλωθεί, ενώ παράλληλα διατυπώνουμε σημαντικές ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχικών αγορών και την πορεία της κερδοφορίας (ξεκινώντας από τις ΗΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό αυξάνει ο βαθμός κινδύνου της συμμετοχής στην ανοδική κίνηση που παρατηρείται καθώς συνεχίζει να αντικατοπτρίζει άνοδο των τιμών λόγω αυξημένης ρευστότητας χωρίς το ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα.
  • Η άνοδος των τιμών των μετοχών σε σχέση με τα κέρδη ενώ φαινομενικά θα μπορούσε να εξηγηθεί από τα χαμηλά επιτόκια, η μη μετάφραση της ρευστότητας σε πραγματικά εισοδήματα ιστορικά οδηγεί, από ένα σημείο και ύστερα, σε χαμηλότερους λόγους P/Ε και παράλληλα θα μπορούσε να συνδέεται με το φαινόμενο της εισοδηματικής ανισότητας και εν τέλει με άνοδο του λαϊκισμού που παρατηρείται στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Οι τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν επίσης σημειώσει υψηλότερη πραγματική απόδοση σε σχέση με τον ιστορικό μέσον όρο, ενώ η κλίση της καμπύλης διαμορφώνεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις (yields) θα αυξηθούν, ιδίως όταν φανεί ότι ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά πλησιάζοντας το 2,0%. Αντίθετα, για τα γερμανικά κρατικά ομόλογα εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις (yields) θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται κοντά στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα, λόγω του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, της αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας εντός της Ε.Ε. και της δυσκολίας που εμφανίζεται στην ανάκαμψη του πληθωρισμού της Ευρωζώνης.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

Head of Economic and Markets ResearchΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.