ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Καμία Αλλαγή - Στάση Αναμονής

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Ειδικότερα, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν στο 0,0%, 0,25% και -0,40%, αντιστοίχως.
  • Επαναβεβαιώθηκε ότι τα εν λόγω επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον ή και σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP).
  • Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαιώθηκε η πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Δεκεμβρίου ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.
  • Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, δήλωσε ότι δεν έγινε καν συζήτηση για τη λήξη (exit) του προγράμματος αγορών στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Παράλληλα, τονίστηκε ότι θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και έληξαν.
  • Το Δ.Σ. της ΕΚΤ εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ήπιες, αποκλείοντας το ενδεχόμενο αποπληθωρισμού και απέδωσε την πρόσφατη μεταβλητότητα του πληθωρισμού σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Κατέληξε, δε, ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα που να στοιχειοθετούν διατηρήσιμη άνοδο του πληθωρισμού. Όσον αφορά το προσεχές μέλλον, τον Απρίλιο αναμένει πρόσκαιρη άνοδό του λόγω της επίδρασης των τιμών της ενέργειας. Στη συνέχεια, όμως, θα υποχωρήσει στο σημερινό επίπεδο διατηρούμενος σε αυτό έως τα τέλη του έτους.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό που αναλύουμε. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό, αλλά σε αισθητά μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται στο μακροχρόνιο μέσον όρο του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών παραμένουν αρκετά υποτονικές, σε μεγαλύτερο βαθμό έναντι εκείνων των προηγούμενων μηνών. Παράλληλα, η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη.
  • Συνολικά, τα στοιχεία του Μαρτίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Επιπλέον, το αποτέλεσμα βάσης παύει να είναι ανοδικό από το Μάιο και ύστερα, σηματοδοτώντας πιθανή επιβράδυνση του πληθωρισμού. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.