ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Εκτιμήσεις για Υψηλότερο Ρυθμό Ανάπτυξης & Υψηλότερο Πληθωρισμό το 2018

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Επανέλαβε την εκτίμηση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Επίσης, την ίδια διατύπωση χρησιμοποίησε και για το χρονικό διάστημα που θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Ως προς το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €30 δισ. μηνιαίως από τον Ιανουάριο του 2018 και έως τα τέλη Σεπτέμβρη του αυτού έτους. Επανέλαβε ότι τόσο το ύψος, όσο κι η διάρκεια του προγράμματος δύναται να αυξηθούν εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.
  • Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, δήλωσε ότι δεν έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο οι αγορές μετά το ύψος των €30 δισ. μηνιαίως να μηδενιστούν απότομα. Επομένως, είναι πολύ πιθανή η επέκταση του προγράμματος APP και πέραν του Σεπτεμβρίου του 2018 αλλά με μικρότερο ποσό.
  • Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι κατά το τελευταίο διάστημα η ευνοϊκή συγκυρία για την οικονομία διατηρείται, γεγονός που οδηγεί και στην προς τα πάνω αναθεώρηση της πρόβλεψης για το ρυθμό ανάπτυξης τόσο για το 2017 (από 2,2% σε 2,4%), όσο -και κυρίως- για το 2018 (από 1,8% σε 2,3%), αλλά και το 2019. Επίσης, εκτιμά ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι γενικά ισορροπημένοι. Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σχετικά ήπιες. Κατά τους επόμενους μήνες θεωρεί πιθανή προσωρινά κάποια συγκράτηση του πληθωρισμού, που θα αντανακλά κυρίως την επίδραση του αποτελέσματος βάσης από τη μεταβολή της τιμής της ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει χαμηλότερα του 2,0% έως το 2020.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, καθώς η αυξημένη διεθνής τιμή του Brent αντισταθμίζεται από την ενισχυμένη ισοτιμία του ευρώ. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι αρκετά χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό. Συνολικά, τα στοιχεία του Νοεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, όμοια με εκείνη των στοιχείων του Οκτωβρίου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί υπέρ της διατήρησης της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.