ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Το Φθινόπωρο οι Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν στο 0,0%, 0,25% και -0,40%, αντιστοίχως.
  • Επαναβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Δεκεμβρίου ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.
  • Ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι δεν υπήρξε συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση για το μέλλον του προγράμματος αγορών μετά το Δεκέμβριο του 2017, μεταθέτοντάς την για το φθινόπωρο που θα είναι διαθέσιμες και οι επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και έληξαν.
  • Το Δ.Σ. της ΕΚΤ διαπιστώνει ότι κατά το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός ανάπτυξης έχει ενισχυθεί. Υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, καθώς η ανάπτυξη μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερη των προβλέψεων, ενώ οι «αρνητικοί» παράγοντες σχετίζονται κυρίως με το διεθνές περιβάλλον. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάγκη διατήρησης των χαλαρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Παράλληλα, εκτιμά ότι κατά τους επόμενους μήνες ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο τρέχον επίπεδο λόγω κυρίως της προβλεπόμενης εξέλιξης της τιμής του πετρελαίου. Μεσο-μακροπρόθεσμα, ωστόσο, αναμένει να κινηθεί προς το στόχο αντανακλώντας και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, ύστερα από την έντονα ανοδική επίδραση των πρώτων μηνών του 2017. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται κοντά στο μακροχρόνιο μέσον όρο του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι πολύ χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Ιουνίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Μαΐου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.
  • Οι επενδυτές περίμεναν τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι σχετικά με τα σχέδια μείωσης των αγορών ομολόγων, ειδικά μετά την επιθετική ρητορική που χρησιμοποίησε πριν από δύο εβδομάδες στην Πορτογαλία. Η πρώτη αντίδραση των αγορών στις δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ ήταν να προεξοφλήσουν μία πιο ήπια στάση από την ΕΚΤ, ωστόσο γρήγορα το κλίμα αντιστράφηκε καθώς ο Μάριο Ντράγκι σηματοδότησε ότι το φθινόπωρο θα ληφθεί η απόφαση για τον περιορισμό των αγορών του προγράμματος. Το ευρώ που υποχωρούσε στο 1,1480 ανέκαμψε και κινήθηκε προς νέο υψηλό, τα γερμανικά κρατικά ομόλογα μετά από διακυμάνσεις παρέμειναν στα προ της συνεδρίασης επίπεδα, ενώ οι μετοχές υποχώρησαν καθώς η άνοδος του ευρώ διαμορφώνει πλέον αρνητικό κλίμα για τις μετοχές.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.