ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Διατηρώντας τις Ισορροπίες

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παρέμειναν στο 0,0%, 0,25% και -0,40%, αντιστοίχως.
  • Επαναβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι τα εν λόγω επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Ο πρόεδρός της, Μ. Ντράγκι, αιτιολόγησε την απάλειψη της φράσης «ή και σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο» σχετικά με τα επιτόκια με το ότι έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό ο κίνδυνος αποπληθωρισμού.
  • Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Δεκεμβρίου ή και περαιτέρω και πάντως έως ότου διαπιστώσει διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο. Επανέλαβε ότι τόσο το ύψος, όσο κι η διάρκεια του προγράμματος δύναται να αυξηθούν εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.  Ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι δεν υπήρξε συζήτηση σε αυτήν τη συνεδρίαση για το τι μέλλει γενέσθαι με το πρόγραμμα αγορών μετά το Δεκέμβριο του 2017. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και έληξαν.
  • Ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί, γεγονός που αντανακλάται και στην οριακή προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για την τριετία 2017-19. Ειδικότερα, εκτιμάται στο 1,9% (από 1,8%) το 2017, στο 1,8% (από 1,7%) το 2018 και στο 1,7% (από 1,6%) το 2019. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι πλέον ισορροπημένοι σε αντίθεση με προηγουμένως που υπερτερούσαν οι «αρνητικοί» (που σχετίζονται κυρίως με το διεθνές περιβάλλον).
  • Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ήπιες. Η αξιοσημείωτη πτωτική αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες προβλεπόμενες τιμές του πετρελαίου για την προσεχή τριετία. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις αναμένεται στο 1,5% το 2017 (από 1,7%), να υποχωρήσει στο 1,3% το 2018 ( από 1,6%) και να ενισχυθεί στο 1,6% το 2019 (από 1,7%).
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, ύστερα από την έντονα ανοδική επίδραση των πρώτων τριών μηνών του 2017. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται κοντά στο μακροχρόνιο μέσον όρο του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Μαΐου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Απριλίου. Επιπλέον, το ανοδικό αποτέλεσμα βάσης των διεθνών τιμών ενέργειας των τριών πρώτων μηνών του 2017 δεν υφίσταται. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.