ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Ενδείξεις Προσαρμογής στα Νέα Δεδομένα του Πληθωρισμού

  • Η συνέντευξη του κ. Draghi που ακολούθησε τη συνεδρίαση της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι ήταν πιο επιθετική σε σχέση με τις προσδοκίες των αγορών, διότι δεν υπήρξε αναφορά για τη χρήση όλων των διαθεσίμων εργαλείων για την επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού, οδηγώντας στην ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ και στην αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Τονίστηκαν όμως η διατήρηση της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής και η επίσπευση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
  • Σύμφωνα με τις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός θα αποκλίνει ελαφρώς από το στόχο του 2,0% την τριετία 2017 – 2019. Επιπλέον ο δομικός πληθωρισμός θα αποκλίνει ελαφρώς έναντι του συγκεκριμένου στόχου τη διετία 2018 – 2019. Το εύρος 1,5% - 1,8% που εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα διαμορφωθούν ο γενικός και δομικός πληθωρισμός τη διετία 2018 – 2019 εκτιμούμε ότι συνάδει με την παραμονή του παρεμβατικού επιτοκίου σε πολύ χαμηλό επίπεδο για μακρύ χρονικό διάστημα, αλλά πιθανώς όχι με τη συνέχιση του προγράμματος QE. Μόνο μία μεγάλη υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας θα μπορούσε ενδεχομένως να δικαιολογήσει τη διατήρηση του προγράμματος QE για μακρύ χρονικό διάστημα.
  • Σύμφωνα με το υπόδειγμα Taylor και με βάση τον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου, το ποσοστό ανεργίας του Ιανουαρίου και την τρέχουσα μεταβλητότητα στις αγορές το παρεμβατικό επιτόκιο θα μπορούσε να είναι κοντά στο 2%. Επιπλέον η τεκμαρτή πιθανότητα για αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου υπερβαίνει το 70% από τα μέσα του 2018. Δεδομένης της αναφοράς του κ. Draghi για ολοκλήρωση του προγράμματος QE πριν από την αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου το πρόγραμμα QE είναι πιθανό να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2018. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί η μείωση του μηνιαίου μεγέθους των 60 δισ. ευρώ του QE πριν από τον Δεκέμβριο του 2017 ώστε να πραγματοποιηθεί πιο σταδιακή – ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος QE .
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης, σε σχέση με τους παράγοντες που αναλύουμε. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό, λόγω του υψηλού ετήσιου ρυθμού ενίσχυσης που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των άλλων εμπορευμάτων. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, λόγω της παραμονής του ποσοστού ανεργίας σε υψηλό επίπεδο και του ρυθμού αύξησης των μισθών σε χαμηλό επίπεδο. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Παράλληλα, η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό κρίνεται ότι είναι ουδέτερη.
  • Συνολικά, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Ιανουαρίου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.