ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Ανακούφιση από τη Συνέχιση του QE

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP).
  • Παράλληλα, για πρώτη φορά δήλωσε ότι η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ και έληξαν θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΑΡΡ.
  • Ως προς το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €60 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017, ενώ αποφάσισε την παράτασή του έως και το Σεπτέμβριο του 2018 με αγορές €30 δισ. μηνιαίως (η σύνθεση θα προσδιοριστεί στην επόμενη συνεδρίαση). Επανέλαβε ότι τόσο το ύψος, όσο κι η διάρκεια του προγράμματος δύναται να αυξηθούν εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.
  • Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ΑΡΡ δεν θα διακοπεί απότομα υπονοώντας πιθανότατα περαιτέρω χρονική επιμήκυνσή του, αλλά με μικρότερο μηνιαίο ποσό.
  • Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 παρέμεινε σχετικά ισχυρή (solid) και διέθετε ευρεία βάση. Επίσης, εκτιμά ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι γενικά ισορροπημένοι. Αναγνωρίζει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν μέτρια ενισχυθεί από τις αρχές του χρόνου. Εκτιμά, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο πειστικές ενδείξεις για να καταδειχθεί μία διατηρήσιμη ανοδική τάση του πληθωρισμού. Για το προσεχές διάστημα θεωρεί πιθανή τη συγκράτηση του πληθωρισμού λόγω κυρίως του αποτελέσματος βάσης από την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας.
  • Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ντράγκι ήταν πιο «dovish» από ότι είχε προεξοφληθεί από τις αγορές. Το EURUSD μειώθηκε έως το 1,1720. Η γερμανική δεκαετία υποχώρησε έως το 0,43% διότι υπήρχε πιθανότητα για μικρότερη διάρκεια (όπως θα ήταν το α’ εξάμηνο του 2018 αντί του α’ 9μήνου του 2018) συνέχισης του προγράμματος QE με 30 δισ. ευρώ μηνιαίως. Ειδικότερα, αξιοσημείωτη μείωση της απόδοσης σημειώθηκε στα ισπανικά ομόλογα. Παράλληλα, οι μετοχές διεύρυναν τα κέρδη τους.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, διότι η ενίσχυση των διεθνών τιμών ενέργειας ασκεί ελαφρώς ανοδική επίδραση, ενώ η ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ ασκεί πτωτική επίδραση. Στον τομέα της ζήτησης (στοιχεία αγοράς εργασίας) καταδεικνύεται ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ναι μεν το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται κοντά στο μακροχρόνιο μέσον όρο του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι αρκετά χαμηλός. Επιπλέον οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών είναι ουδέτερες. Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, όπως ήταν με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί στη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.