ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Σχετικά σύντομα το «tapering»

  • Όπως αναμενόταν, η Fed δεν επέφερε αλλαγές στη νομισματική πολιτική της. Το παρεμβατικό επιτόκιο παρέμεινε στο εύρος 1,00%-1,25% και συνεχίζεται ως έχει η πολιτική επανεπένδυσης του κεφαλαίου των τίτλων που κατέχει και που λήγουν. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.
  • Για άλλη μια φορά τονίστηκε ότι η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου θα γίνεται σταδιακά και η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει των εξελίξεων των στοιχείων της οικονομίας. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της σχετικά σύντομα να εκκινήσει τη διαδικασία περιορισμού του ύψους των επανεπενδύσεων εφόσον η οικονομία κινηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της. Η προσαρμογή του ύψους των επανεπενδύσεων θα είναι σταδιακή.
  • Εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτύσσεται με μέτριο (moderate) ρυθμό και θεωρεί βραχυπρόθεσμα ως γενικά ισορροπημένη την επίδραση των παραγόντων που μπορούν να την ωθήσουν ανοδικά ή πτωτικά. Ως προς την αγορά εργασίας αναμένει κάποια μικρή περαιτέρω βελτίωση.
  • Αναγνωρίζει ότι τόσο ο συνολικός πληθωρισμός, όσο και ο δομικός έχουν «μειωθεί» και υπολείπονται του στόχου του 2%. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης (του Ιουνίου) η αντίστοιχη έκφραση ήταν «κάπως μειωθεί». Για το προσεχές διάστημα αναμένει ο πληθωρισμός να παραμείνει «κάπως χαμηλότερα του 2%» και ο στόχος του 2% να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα.
  • Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναλύουμε δεν ασκείται ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Πιο αναλυτικά, από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη (ή ελαφρώς καθοδική) επίδραση στον πληθωρισμό. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας) τα στοιχεία καταδεικνύουν συνολικά ουδετερότητα στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ναι μεν το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι επίσης χαμηλότερος. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών παραμένουν αρκετά υποτονικές, ενώ παράλληλα η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Ιουνίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Μαΐου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνηγορεί στο ότι από την πλευρά του πληθωρισμού δεν χρειάζεται η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου.
  • Οι επενδυτές αντέδρασαν στην ήπια ρητορική της μειώνοντας τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων το 2017, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το EURUSD σε υψηλό 2 ½ετών, τα διετή επιτόκια να υποχωρήσουν 4 μ.β. στο 1,35% και τις αξίες ρίσκου να περιορίσουν τα κέρδη τους. Τελικά ο S&P500 κατάφερε να κλείσει με οριακά θετικό πρόσημο.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.