ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Προς αύξηση τον Ιούνιο…

  • Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed ανακοίνωσε χθες αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μ.β., το νέο εύρος του οποίου διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 0,75% και 1,0%. Με την απόφαση διαφώνησε ένα μέλος της που επιθυμούσε την παραμονή του επιτοκίου στο εύρος 0.50%-0.75%.
  • Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed αποφάσισε χθες ομόφωνα να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιο στο εύρος 0,75%-1,00% και να συνεχίσει την πολιτική της επανεπένδυσης του κεφαλαίου των αξιογράφων που κατέχει και που λήγουν σε αντίστοιχα νέα. Επανέλαβε, επίσης, την εκτίμησή της ότι η εν λόγω πολιτική θα συνεχιστεί έως ότου η πορεία επιστροφής προς μία πιο «κανονική» νομισματική πολιτική θα έχει εμπεδωθεί.
  • Αναφορικά με τις οικονομικές εξελίξεις, εντύπωση προκάλεσε η έντονη πεποίθησή της ότι η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης που καταγράφηκε το α΄ τρίμηνο θα είναι πιθανότατα παροδική. Τόνισε τη συνεχιζόμενη βελτίωση στην αγορά εργασίας, επισήμανε την άνοδο των επιχειρηματικών επενδύσεων σε πάγια στοιχεία, ενώ θεωρεί εμμέσως ως πρόσκαιρη τη συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών καθώς υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που ωθούν ανοδικά την κατανάλωση εξακολουθούν να είναι ισχυροί.
  • Επιπλέον, εστίασε περισσότερο στην άνοδο του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα που κινείται πλέον πλησίον του μεσο-μακροπρόθεσμου στόχου του 2%, υποβαθμίζοντας εμφανώς τη σημασία της μείωσής του το Μάρτιο. Ταυτόχρονα, απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά σε κινδύνους που ενδεχομένως να πλήξουν την αναπτυξιακή δυναμική και αναφέρει απλώς ότι παρακολουθεί στενά τις διεθνείς χρηματοοικονομικές εξελίξεις.
  • Συνεπώς, από το γενικότερο ύφος της ανακοίνωσης διαφαίνεται η έντονη επιθυμία των μελών της Fed να διατηρήσουν ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης του βασικού επιτοκίου στη συνεδρίαση του Ιουνίου.
  • Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναλύουμε δεν ασκείται ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Πιο αναλυτικά, από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό έναντι της ανοδικής επίδρασης που είχε εξασκηθεί τους προηγούμενους μήνες. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας και κενό παραγωγής) τα στοιχεία καταδεικνύουν συνολικά ουδετερότητα στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά και ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι επίσης χαμηλότερος. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών παραμένουν υποτονικές, ενώ παράλληλα η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Απριλίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό όπως και τα στοιχεία του Μαρτίου. Επιπλέον, το αποτέλεσμα βάσης παύει να είναι ανοδικό από τον Απρίλιο και ύστερα, σηματοδοτώντας πιθανή επιβράδυνση του πληθωρισμού (βάσει του PCE Price Index). Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνηγορεί στo ότι δεν είναι αναγκαία η άμεση αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.