ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Συνεχίζεται η Επιστροφή στην «Κανονικότητα»

  • Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed προχώρησε σε αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μονάδες βάσης. Επομένως, το εύρος του διαμορφώνεται πλέον στο 1,25%-1,50%. Για άλλη μια φορά τονίστηκε ότι η αύξησή του αναμένεται ότι θα γίνεται σταδιακά και η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων.
  • Η Fed εκτιμά ότι η οικονομία αναπτύσσεται με σχετικά ισχυρό (solid) ρυθμό και θεωρεί ως γενικά ισορροπημένη την επίδραση των παραγόντων που μπορούν να την ωθήσουν ανοδικά ή πτωτικά. Επίσης, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξάνει με μέτριο (moderate) ρυθμό και διαπιστώνει επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των επενδύσεων κατά τα τελευταία τρίμηνα.
  • Ως προς την αγορά εργασίας τονίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωσή της, αλλά για το μέλλον δεν επαναλαμβάνει, για πρώτη φορά, την ύπαρξη κάποιου μικρού περιθωρίου περαιτέρω βελτίωσης παρότι αναμένει, βάσει των προβλέψεών της το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί λίγο ακόμη (στο 3,9% τη διετία 2018-2019).
  • Διαπιστώνει την ελαφρά συγκράτηση του πληθωρισμού φέτος, αλλά προσδοκά τη σταδιακή κίνησή του προς το στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η πρόεδρος της Fed Τζ. Γέλεν ανέφερε το χαμηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού ως έναν πιθανό λόγο που ο ρυθμός αύξησης των μισθών δεν έχει ενισχυθεί πολύ (overheated) και ακολούθως ο πληθωρισμός.
  • Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις των νέων μακροοικονομικών προβλέψεων σε σχέση με τις προηγούμενες του Σεπτεμβρίου εστιάζονται στον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα έτη και στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας.
  • Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναλύουμε δεν ασκείται ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Πιο αναλυτικά, από την πλευρά του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Από τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου ασκείται ανοδική πίεση. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας) τα στοιχεία καταδεικνύουν συνολικά ουδετερότητα στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ναι μεν το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας είναι επίσης χαμηλότερος. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών και των καταναλωτών παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη. Συνολικά, τα στοιχεία του Νοεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό σχεδόν όμοια με εκείνη των στοιχείων του Οκτωβρίου.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.