ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Καμία Κίνηση το Μάρτιο

  • Στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου δεν υπήρξε σαφής ένδειξη για επικείμενη αύξηση του βασικού επιτοκίου. Τονίστηκε όμως ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί (αντί του ότι αναμένεται να αυξηθεί) προς το στόχο του 2,0% που μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη πιο επιθετικής («hawkish») μελλοντικής στάσης. Επιπλέον δεν έγινε αναφορά στους παράγοντες (διεθνείς τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων) που προσωρινά συγκρατούν τον πληθωρισμό σε χαμηλό επίπεδο.
  • Εκτιμούμε ότι η FED θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της, καθώς θα είναι επιφυλακτική στο κατά πόσο η αύξηση του γενικού πληθωρισμού θα είναι διατηρήσιμη (όταν παύσει να επιδρά το ανοδικό αποτέλεσμα βάσης που προκύπτει από τις αυξημένες διεθνείς τιμές ενέργειας και τροφίμων) και στο αν επίσης ενισχυθεί ο δομικός πληθωρισμός που αντανακλά σε μεγαλύτερο βαθμό τη ζήτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χτεσινή ανακοίνωση έγινε επαναβεβαίωση της αναφοράς στον μέτριο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της FED του Δεκεμβρίου διαβλέπουν τρεις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου εντός του 2017. Όμως, οι προσδοκίες των αγορών (από τα FED Fund Futures) προεξοφλούν το πολύ δύο αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της FED έως τα τέλη του 2017. Η τεκμαρτή πιθανότητα (από το Bloomberg_WIRP) για αύξηση του βασικού επιτοκίου στην επόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου διαμορφώνεται στο 30% και για τη μεθεπόμενη συνεδρίαση του Μάϊου ανέρχεται στο 50%. Ως πιθανότερο σενάριο (με τεκμαρτή πιθανότητα 33%) για το τέλος του 2017 προεξοφλείται το ενδεχόμενο των δύο αυξήσεων του βασικού επιτοκίου. Σύμφωνα όμως τόσο με το υπόδειγμα Taylor του Bloomberg όσο και με το δικό μας τροποποιημένο υπόδειγμα Taylor το βασικό επιτόκιο της FED θα έπρεπε να διαμορφώνεται κοντά στο 3,50% βάσει της επιτάχυνσης του πληθωρισμού, του πολύ χαμηλού ποσοστού ανεργίας και της χαμηλής μεταβλητότητας των τιμών των αμερικανικών μετοχών.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων (τιμές ενέργειας, πρώτων υλών και γενικά εισαγωγών) και της αγοράς εργασίας (ποσοστό ανεργίας και ρυθμός αύξησης των μισθών) ασκούνται ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Από την πλευρά της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης κρίνεται ότι ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Από την πλευρά της ζήτησης (κενό παραγωγής και ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό) δεν προκύπτει ανοδική πίεση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (5Y/5Y) έχουν ανακάμψει, αλλά εξακολουθούν να διαμορφώνονται χαμηλότερα έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου. Συνολικά, τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα τον Ιανουάριο καταδεικνύουν (ελαφρώς) ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία του Δεκεμβρίου αποτύπωναν ουδέτερη επίδραση.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.