ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκόπηση Ιουνίου

  • Παραμένουμε σε μια συγκυρία όπου οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες και οι αγορές συνεχίζουν να σηματοδοτούν την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος αντίστοιχα. Η θετική αυτή κυκλική δυναμική υποστηρίζει τις εκτιμήσεις μας για υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και εταιρικής κερδοφορίας και κατά συνέπεια τις προσδοκίες για τη διατήρηση του θετικού οικονομικού και επενδυτικού κλίματος τους επόμενους μήνες.
  • Σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα όμως είμαστε επιφυλακτικοί. Η εξασθένηση των προσδοκιών για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα και το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης έχει καταστήσει εκ νέου την ρευστότητα (χαμηλά μακροχρόνια επιτόκια - σχετικά αδύναμο δολάριο) ως κινητήρια δύναμη των αγορών.
  • Αυτή η μετατόπιση όμως επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαρθρωτικές ανησυχίες: ο συνδυασμός χαμηλής παραγωγικότητάς και υψηλής μόχλευσης στις ΗΠΑ συνεπάγεται, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκδόσεις μας, αδυναμία συνύπαρξης υψηλής ανάπτυξης με υψηλά επιτόκια και δυνατό δολάριο. Επομένως, η παραμονή στο υφιστάμενο νομισματικό υπόδειγμα εντείνει εκ νέου τις ανησυχίες μας για τις αποτιμήσεις των μετοχικών αγορών, ενώ και η επιπεδοποίηση της καμπύλης των αποδόσεων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιβράδυνση της οικονομίας και των εταιρικών κερδών εντός του 2018.
  • Στο πλαίσιο αυτό η Fed συνεχίζει την πολιτική ανόδου των επιτοκίων. Βασικός σκοπός της θεωρούμε ότι είναι η ομαλοποίηση της πολιτικής και δευτερευόντως η νομισματική αντιστοίχιση με την κυκλική δυναμική της οικονομίας. Εκτός από την ανταπόκριση της οικονομίας των ΗΠΑ, σημαντική είναι και η πορεία του παγκόσμιου πληθωρισμού και εμμέσως η πορεία της τιμής του πετρελαίου. Στο βαθμό όπου το πετρέλαιο δεν δημιουργεί αποπληθωριστικές πιέσεις στον υπόλοιπο κόσμο η Fed είναι σε θέση να διεξάγει την «ομαλοποίηση» αυτή. Στο βαθμό όμως που εξωγενείς παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου (όπως από την παραγωγή του σχιστολιθικού πετρελαίου) τότε η άνοδος των αμερικάνικων επιτοκίων θα δημιουργεί αυξανόμενες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές.
  • Στις ΗΠΑ, τo 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 1,6%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνσή του στο 2,2%, λόγω κυρίως της ανάκαμψης των επενδύσεων, ενώ ο ρυθμός ενίσχυσης της κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί. Διατηρούμε την προδιάθεση για ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών μας για το ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως εάν υπάρξει σαφές κυβερνητικό σχέδιο για δημοσιονομική χαλάρωση. Όμως, σε περιβάλλον χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας και υψηλής (ακόμα και τώρα) μόχλευσης των νοικοκυριών δεν μπορεί να προκύψει η δυναμική στους μισθούς και κατά συνέπεια στο πραγματικό εισόδημα που θα οδηγούσε σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ιδίως με παράλληλη αύξηση των επιτοκίων και ενίσχυση του δολαρίου.
  • Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2016 διαμορφώθηκε στο 1,7%, ενώ για το 2017 αναμένουμε επιτάχυνση στο 1,9%. Η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η μείωση του πολιτικού κινδύνου που προέκυψε από τα αποτελέσματα των διπλών γαλλικών εκλογών και η διατήρηση των σχετικά χαμηλών διεθνών τιμών ενέργειας συνηγορούν στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ενδεχομένως οδηγήσουν σε περαιτέρω ανοδική αναθεώρησή του.
  • Η θετική κυκλική δυναμική της οικονομίας είναι ιστορικά θετική για τις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωζώνη οι μετοχικές αγορές υπερ - αποδίδουν έναντι της αναμενόμενης ιστορικής απόδοσής τους κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξής. Επίσης, σε πολύ χαμηλό επίπεδο διαμορφώνονται οι δείκτες μεταβλητότητας.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.