ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Εξέπληξε και την ΕΚΤ ο Υψηλός Ρυθμός Ανάπτυξης

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διατήρησε ως έχει τα βασικά παρεμβατικά επιτόκια. Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Παρόμοια διατύπωση χρησιμοποίησε και για το χρονικό διάστημα που θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Ως προς το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση διενέργειας αγορών ύψους €30 δισ. μηνιαίως έως τα τέλη Σεπτέμβρη. Επανέλαβε ότι τόσο το ύψος, όσο κι η διάρκεια του προγράμματος δύναται να αυξηθούν εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο. Αντίθετα με τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις κατά τις οποίες ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μ. Ντράγκι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι αγορές στο πλαίσιο του ΑΡΡ δεν θα μηδενιστούν απότομα καθιστώντας πιθανή τη χρονική επέκταση του προγράμματος, σήμερα δήλωσε απλώς ότι θα υπάρξει ομαλή διεξαγωγή του.
  • Το Δ.Σ. θεωρεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σχετικά ήπιες. Κατά τους επόμενους μήνες δεν αναμένει σημαντική διαφοροποίηση του πληθωρισμού από το τρέχον επίπεδο και μεσοπρόθεσμα εκτιμά σταδιακή αύξηση του δομικού πληθωρισμού. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι κατά το τελευταίο διάστημα η οικονομία αναπτύσσεται με ισχυρό (robust) ρυθμό και εκτιμά ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι γενικά ισορροπημένοι. Επίσης, προτρέπει τις χώρες της Ευρωζώνης και ιδίως αυτές με υψηλό δημόσιο χρέος να δημιουργήσουν δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας (“fiscal Buffers”).
  • O πρόεδρος της ΕΚΤ Draghi τόνισε ότι η πολιτική της ΕΚΤ δεν εστιάζεται στο ύψος της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ αλλά στο να περιορίσει τη μεταβλητότητά της. Οι επενδυτές αντέδρασαν με ενίσχυση της ισοτιμίας EURUSD, αύξηση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων, μείωση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών και διεύρυνση των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, καθώς η διεθνής τιμή του Brent και γενικά του συνόλου των εμπορευμάτων ήταν ελαφρώς αυξημένη τον Δεκέμβριο (σε ετήσια βάση). Όμως, η σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ ασκεί σημαντική πτωτική επίδραση στην εξέλιξη του πληθωρισμού. Από την πλευρά της ζήτησης τα στοιχεία καταδεικνύουν ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ο ρυθμός αύξησης των μισθών παραμένει αρκετά χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν επίσης πολύ υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό. Συνολικά, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, αλλά με ελαφρώς πτωτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με ΄τα στοιχεία των δύο προηγούμενων μηνών. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί υπέρ της διατήρησης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.