ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση EKT: Αναμενόμενη Αλλαγή στη Ρητορική

  • Όπως αναμενόταν, το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια. Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο που θα εκτείνεται αρκετά πέραν του χρονικού σημείου της ολοκλήρωσης του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (ΑPP). Παρόμοια διατύπωση χρησιμοποίησε και για το χρονικό διάστημα που θα συνεχιστεί η επανεπένδυση του κεφαλαίου των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Ως προς το πρόγραμμα ΑPP επιβεβαίωσε την πρόθεση αγορών ύψους €30 δισ. μηνιαίως έως και το Σεπτέμβριο του 2018 ή και παραπέρα και σε κάθε περίπτωση έως ότου διαπιστώσει διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο. Συνεπώς, απαλείφθηκε (ομόφωνα) από τη λεκτική καθοδήγηση η συνήθης αναφορά στη δυνατότητα αύξησης του ύψους του προγράμματος, εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν καθιστώντας δυσχερέστερη τη διατηρήσιμη κίνηση του πληθωρισμού προς το στόχο.
  • Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα η ανάπτυξη της οικονομίας συνεχίζει να είναι ισχυρή και έχει πλατιά βάση. Σύμφωνα με τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί το 2018 οριακά υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Δεκεμβρίου (στο 2,4% από 2,3%) και στο ίδιο ύψος για το 2019 (στο 1,9%) και το 2020 (στο 1,7%). Εκτιμά ότι οι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη είναι γενικά ισορροπημένοι. Στους «αρνητικούς» παράγοντες κατονομάζει την αυξανόμενη τάση για προστατευτισμό στο διεθνές εμπόριο.
  • Οι αποφάσεις της ΕΚΤ συνάδουν με την πορεία των στοιχείων της οικονομίας της Ευρωζώνης που αναλύουμε σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων και του κόστους παραγωγής ασκείται αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό, καθώς η διεθνής τιμή του Brent είναι ελαφρώς αυξημένη και αντισταθμίζεται πλήρως από τη σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ. Στον τομέα της ζήτησης (αγορά εργασίας) τα στοιχεία καταδεικνύουν ουδετερότητα ή αρνητική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό, καθώς ο ρυθμός αύξησης των μισθών είναι αρκετά χαμηλός. Οι πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών (EUR IS 5Y/5Y) παραμένουν αρκετά υποτονικές. Η επίδραση από την εξέλιξη των στοιχείων της προσφοράς χρήματος και της πιστωτικής επέκτασης στον πληθωρισμό παραμένει ουδέτερη όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό. Συνολικά, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό, αλλά με οριακά πιο καθοδική διάθεση σε σύγκριση με εκείνη των στοιχείων του Οκτωβρίου. Συνεπώς, η συνολική εικόνα συνεχίζει να συνηγορεί υπέρ της διατήρησης της πολύ χαλαρής νομισματικής πολιτικής για μακρύ χρονικό διάστημα.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist

Βασίλης Πατίκης

HeadΤο σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.