ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Διαπιστώνεται Ισχυρός Ρυθμός Ανάπτυξης

  • Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed δεν προέβη σε αλλαγή του παρεμβατικού επιτοκίου της το οποίο θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται εντός του εύρους 1,75%-2,00%. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.
  • Για άλλη μια φορά τονίστηκε ότι η αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου αναμένεται ότι θα πραγματοποιείται σταδιακά και η καταλληλόλητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων.
  • Η Fed εκτιμά ότι η οικονομία αναπτύσσεται πλέον με ρυθμό ισχυρό (strong) έναντι σθεναρού (solid) προηγουμένως και θεωρεί ως γενικά ισορροπημένη την επίδραση των παραγόντων που μπορούν να την ωθήσουν ανοδικά ή πτωτικά. Επίσης, διαπιστώνει ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξάνουν με ισχυρό ρυθμό (έναντι «βαίνουν αυξανόμενες» προηγουμένως). Ταυτόχρονα, οι εταιρικές επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνουν με ισχυρό ρυθμό.
  • Η Fed επισημαίνει ότι τόσο ο συνολικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός παραμένουν πλησίον του συμμετρικού στόχου του 2% καθώς και ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά οι δείκτες που αποτυπώνουν τις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες. Ταυτόχρονα, ως προς την αγορά εργασίας τονίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωσή της.
  • Η Fed προχώρησε στη διαπίστωση ότι η οικονομία κινείται με ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης. Ως προς την αντίδραση των αγορών, η ισοτιμία του ευρώ ως προς το δολάριο μειώθηκε στο 1,1630, το επιτόκιο των διετών κρατικών ομολόγων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (στο 2,67%-2,68%), o δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε ελαφρώς, ενώ το spread των εταιρικών ομολόγων μειώθηκε ελαφρώς.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.