ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανασκόπηση FED: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση του βασικού επιτοκίου το Μάρτιο

  • Όπως γενικά αναμενόταν, η Fed ομόφωνα αποφάσισε τη διατήρηση του παρεμβατικού επιτοκίου της στο εύρος 1,25%-1,50%. Επανέλαβε ότι αναμένει η αύξησή του να γίνεται σταδιακά και ότι η καταλληλότητα της χρονικής στιγμής θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση βάσει της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων.
  • Η Fed εκτιμά ότι η οικονομία αναπτύσσεται με σχετικά ισχυρό (solid) ρυθμό και θεωρεί ως γενικά ισορροπημένη την επίδραση των παραγόντων που μπορούν να την ωθήσουν ανοδικά ή πτωτικά. Επίσης, σε σχέση με τις διαπιστώσεις της στη συνεδρίαση του περασμένου Δεκεμβρίου, παρατηρεί ενίσχυση του ρυθμού ανόδου της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και των πάγιων επενδύσεων.
  • Ως προς την αγορά εργασίας τονίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωσή της. Για το προσεχές διάστημα θεωρεί ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές (remain strong) αποφεύγοντας να εκφράσει εκτίμηση για την ύπαρξη ή μη κάποιου περιθωρίου περαιτέρω βελτίωσής της όπως παλαιότερα.
  • Παρότι ο συνολικός πληθωρισμός (αλλά και ο δομικός) εξακολουθεί να κινείται υπό του στόχου του 2% εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια του 2018 θα επιταχυνθεί (αντί του «παραμείνει κάπως χαμηλότερα του 2% στο προσεχές διάστημα» στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου) και μεσοπρόθεσμα θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%.
  • Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναλύουμε δεν ασκείται ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Πιο αναλυτικά, από την πλευρά του κόστους παραγωγής (διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών) ασκείται ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Όμως, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου ασκεί ανοδική πίεση, λόγω της διολίσθησής της. Από την πλευρά της ζήτησης (αγορά εργασίας) τα στοιχεία καταδεικνύουν συνολικά ουδετερότητα στο δομικό πληθωρισμό και κατ’ επέκταση στο γενικό πληθωρισμό, καθώς ναι μεν το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του, αλλά ο ρυθμός αύξησης των μισθών και του μοναδιαίου κόστους εργασίας παραμένει σχετικά χαμηλός. Οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών και των καταναλωτών παραμένουν αρκετά υποτονικές. Συνολικά, τα στοιχεία του Δεκεμβρίου καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό σχεδόν όμοια με εκείνη των στοιχείων του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.