ομιλος τραπεζας πειραιως

Χρυσός: Νομισματική Πολιτική, Κερδοσκοπία και Υποδείγματα Αποτίμησης

  • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα πλαίσιο στατιστικής αποτίμησης της τιμής του χρυσού. Στην ανάλυση που ακολουθεί έχει γίνει η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν μεταβλητές οι οποίες εξηγούν τις ιδιότητες του χρυσού τόσο ως εμπόρευμα αλλά και ως μέσο διαφύλαξης αξίας, καθώς και ως ασφαλές καταφύγιο.
  • Χρησιμοποιούμε δυο υποδείγματα για την εκτίμηση μιας δίκαιης τιμής για τον χρυσό. Το πρώτο είναι το υπόδειγμα «επιτοκίων» οπού σαν μεταβλητή άμεσα εξαρτώμενη από την νομισματική πολιτική της FED χρησιμοποιούμε τις πραγματικές αποδόσεις κρατικών ομολόγων ΗΠΑ πέντε ετών. Το υπόδειγμα αυτό έχει σημαντική προβλεπτική ικανότητα και παρουσιάζει σημαντική πτωτική απόκλιση από την τρέχουσα τιμή τα τελευταία 5 χρόνια. Όπως θα αναδείξουμε η απόκλιση αυτή έχει να κάνει με την σημαντική αύξηση της ρευστότητας που επέφερε η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ η οποία στηρίζει την τιμή του χρυσού ενώ παράλληλα μεταβλητές όπως τα πραγματικά επιτόκια και το δολάριο των ΗΠΑ, που έχουν αυξηθεί, και η μεταβλητότητα του πληθωρισμού που έχει μειωθεί, θα συνηγορούσαν σε μια σημαντικά χαμηλότερη τιμή του χρυσού, στα $989 (κλείσιμο Ιουλίου 2018 $1224).
  • H επέκταση του ισολογισμού της FED στα πλαίσια μετρίασης των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης επέφερε την υποχώρηση του δολαρίου και την αύξηση της τιμής του χρυσού. Την περίοδο Νοε’08 με Ιουν’13 η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε 51%, ο ισολογισμός της FED αυξήθηκε στα $3,5 τρις (από $922δις στις αρχές του ’08) και ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 4,0%. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες στην δεύτερη προσέγγιση αντικαθιστούμε την μεταβλητή των πραγματικών αποδόσεων πέντε ετών με μια μεταβλητή ενδεικτική της υπερβάλλουσας ρευστότητας η οποία είναι ο λόγος της προσφοράς χρήματος (Μ2) προς το ονομαστικό προσωπικό εισόδημα ΗΠΑ (υπόδειγμα «ρευστότητας»). Η δίκαιη τιμή που προκύπτει από αυτή την προσέγγιση διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το υπόδειγμα των επιτοκίων στα $1230.
  • Ωστόσο, καθώς η FED έχει εισέλθει πλέον στο στάδιο εξορθολογισμού της νομισματικής πολιτικής της και συρρίκνωσης του ισολογισμού της η διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις θα μειώνεται και οι δίκαιες τιμές που προκύπτουν από τα δύο μοντέλα θα συγκλίνουν με πιθανότερο, σύμφωνα με την ανάλυση μας, την εκτίμηση του υποδείγματος ρευστότητας να συγκλίνει σε αυτή του υποδείγματος επιτοκίων, συμπέρασμα που σηματοδοτεί σημαντικούς πτωτικούς κινδύνους για το πολύτιμο μέταλλο.
Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist
Βασίλης Πατίκης
Head