ομιλος τραπεζας πειραιως

Διεθνείς Οικονομικές Εξελίξεις & Προοπτικές: Επιτάχυνση στις ΗΠΑ – Επιβράδυνση στην Ευρωζώνη

  • Η εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ είναι θετική. Η πλειοψηφία των πρόδρομων οικονομικών δεικτών διαμορφώνεται σε σχετικά πολύ υψηλό επίπεδο. Επιπλέον, ο ρυθμός ενίσχυσης των περισσότερων πραγματικών οικονομικών στοιχείων ανέρχεται σε επίπεδο υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου εμφανίζοντας τάση περαιτέρω βελτίωσης σε συνάρτηση με την ισχυρή δυναμική των αντίστοιχων πρόδρομων δεικτών.
  • Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμούμε ότι το 2018 θα διαμορφωθεί στο 2,8% (από 2,3% το 2017), λόγω κυρίως της αντίστοιχης επιτάχυνσης στο ρυθμό ενίσχυσης των επενδύσεων και των δημόσιων δαπανών. Για το 2019 η τρέχουσα εκτίμησή μας είναι για 2,4%. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται ήδη χαμηλότερα του εκτιμώμενου NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) και η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωσή του (κοντά στο 3,5%) και σε ενίσχυση του ρυθμού αύξησης των μισθών. Επομένως, εκτιμούμε ότι είναι αρκετά πιθανή η διατήρηση του δομικού πληθωρισμού σε επίπεδο οριακά χαμηλότερο του 2,0%.
  • Οι προβλέψεις της Fed αποτυπώνουν πέντε αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου έως το τέλος του 2019. Επιπλέον, μειώνεται σταδιακά το ποσό επανεπένδυσης του κεφαλαίου των τίτλων που λήγουν και βρίσκονται στο ενεργητικό της Fed. To πραγματικό παρεμβατικό επιτόκιο ισορροπίας (που θεωρείται βέλτιστο για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και την ταυτόχρονη διατήρηση της πλήρους απασχόλησης) εκτιμούμε ότι συνάδει με λιγότερες αυξήσεις (τρεις ή τέσσερις το πολύ), διότι η αρνητική επίδραση στην οικονομία μπορεί να είναι πολύ έντονη ιδίως όταν επικρατεί υψηλός βαθμός δανειακής μόχλευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Περισσότερες αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι αναγκαίες στην περίπτωση κατά την οποία η θετική επίδραση της δημοσιονομικής χαλάρωσης είναι τόσο μεγάλη ώστε να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας και επομένως σε αρκετά υψηλότερο ρυθμό αύξησης των μισθών.
  • Η δυναμική της οικονομίας της Ευρωζώνης έχει μετριασθεί αρκετά, καθώς καταγράφεται σημαντική επιδείνωση των οικονομικών εκπλήξεων δεδομένου ότι η πλειοψηφία των στοιχείων που ανακοινώνεται υστερεί σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις. Όμως, τα στοιχεία διαμορφώνονται σε επίπεδο υψηλότερο του μακροχρόνιου μέσου όρου, αλλά βαίνουν μειούμενα τόσο στο σύνολο της Ευρωζώνης όσο και στις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωζώνης.
  • Η επιβράδυνση που σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2018 εκτιμούμε ότι θα παραμείνει οδηγώντας το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1% για το 2018 (από 2,4% το 2017), λόγω κυρίως της αντίστοιχης επιβράδυνσης στο ρυθμό ενίσχυσης των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Για το 2019 η τρέχουσα εκτίμησή μας είναι για 1,8%. Επομένως, το ποσοστό ανεργίας εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να υποχωρεί σταδιακά (πέφτοντας χαμηλότερα του 8,0%) και ο ρυθμός αύξησης των μισθών θα ενισχυθεί συγκρατημένα οδηγώντας σε περιορισμένη επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού. Ο συνολικός πληθωρισμός εκτιμούμε ότι θα παραμείνει κοντά στο 2,0%, λόγω του αποτελέσματος βάσης, της πρόσφατης αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας και της πρόσφατης διολίσθησης της ισοτιμίας EURUSD. Όμως στο τέλος του 2018 και το 2019 θα υποχωρήσει χαμηλότερα του 2,0% και στη συνέχεια πλησιέστερα του 1,5%.
  • Η πιθανότητα επιστροφής των τιμών σε περιβάλλον αποπληθωρισμού έχει ελαχιστοποιηθεί αποτελώντας το βασικό λόγο για την ολοκλήρωση της εφαρμογής των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης (πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης) της ΕΚΤ στο τέλος του 2018. Εφόσον δεν καταγραφεί κάποια σημαντική ενίσχυση των διεθνών τιμών ενέργειας εκτιμούμε ότι η πρώτη αύξηση του Deposit Facility rate (από -0,40% σε -0,25%), θα πραγματοποιηθεί το δ’ τρίμηνο του 2019. Η πρώτη αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθεί το α’ τρίμηνο του 2020 (από 0,00% σε 0,25%) ταυτόχρονα με τον μηδενισμό του DFR.

Ηλίας Λεκκός

Group Chief Economist