ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Οκτώβριος 2016


Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να συνεχίσουν τη δυναμική ανάπτυξης το 2016 και 2017 σύμφωνα με τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Η συνολική κατανάλωση καθώς όμως και πιο συγκεκριμένα η εγχώρια κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να είναι η βασική κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια. Η πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ αναθεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα επάνω για όλες τις χώρες που παρακολουθούμε, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στη Ρουμανία αναμένεται να είναι ο υψηλότερος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.