ομιλος τραπεζας πειραιως

Μεταβλητότητα Ομολογιακών Αποδόσεων στην Λήξη


Η υψηλή αβεβαιότητα για το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον και οι αναμενόμενες δυσκολίες της επικείμενης δεύτερης αξιολόγησης προκάλεσαν αύξηση της μεταβλητότητας στην αγορά ελληνικών ομολόγων.