ομιλος τραπεζας πειραιως

Ποσοστό ανεργίας και απασχολούμενοι

Το 2015 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,9% έναντι 26,5% το 2014. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά -0,1% (κατά 3,0 χιλ. άτομα), ωστόσο η μεταβολή αυτή συνδέεται με αύξηση των απασχολούμενων κατά 74,4 χιλ. άτομα (2,1%, 2014: 0,7%) και μείωση των ανέργων κατά 77,5 χιλ. άτομα (-6,1%, 2014: -4,2%). Το δ’ τρίμηνο του 2015, βάσει μη εποχικά εξομαλυμένων στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 24,4% έναντι 26,1% το Q4/14 (Q3/15: 24,0%).