ομιλος τραπεζας πειραιως

Greek Fixed Income Monitor - Αύγουστος 2016

Oι εκδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων συνεχίζουν να έχουν υψηλότερο πριμ κινδύνου σε σύγκριση με ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών του ίδιου κλάδου.