ομιλος τραπεζας πειραιως

Greek Fixed Income Monitor – Απρίλιος 2016: Εκτιμημένη Καμπύλη Επιτοκίων  Η μεγαλύτερη προς τα κάτω μετατόπιση των μακροπρόθεσμων λήξεων οδήγησε σε ενίσχυση της αρνητικής κλίσης της καμπύλης επιτοκίων, γεγονός που συνάδει και με την μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια για τις 3ετείς λήξεις κινήθηκαν καθοδικά κατά περίπου 18 μ.β ενώ οι εκδόσεις άνω των 20 ετών σημείωσαν μεγαλύτερες μειώσεις στο εύρος των 18 με 27 μ.β.