ομιλος τραπεζας πειραιως

Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Προσδοκίες και Πραγματικότητα. Επενδύσεις & Απόθεμα κεφαλαίου (δισεκ. €)


Το 2020 υπολογίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής των επενδύσεων στο ΑΕΠ (I/Y) θα ανέλθει σε 23,4% από 11,6% το 2015. Την περίοδο 2016-2020 αναμένονται επενδύσεις €201 δισεκ. ή €40 δισεκ. κατ’ έτος αυξημένες από €30 δισεκ. αντίστοιχα κατ’ έτος την περίοδο 2009-2015. Ωστόσο, αναμένεται η διαδικασία αποεπένδυσης έναντι των νέων επενδύσεων να συνεχιστεί, οδηγώντας την αξία του συσσωρευμένου αποθέματος κεφαλαίου στα €760 δισεκ. το 2020. Κοιτώντας πιο μακριά τη δεκαετία 2021-2030, η καθαρή αύξηση κεφαλαίου κατά €185 δισεκ. θα είναι το αποτέλεσμα €528 δισεκ. (€53 δισεκ. κατ’ έτος) επενδύσεων, αλλά και €343 δισεκ. αποσβέσεων.