ομιλος τραπεζας πειραιως

Μεταβλητότητα Συν. Ισοτ. GBPUSD & Αμερικανικών Μετοχών


Η τεκμαρτή μεταβλητότητα της ισοτιμίας GBPUSD έχει αυξηθεί σε επίπεδο υψηλότερο έναντι εκείνου που βρέθηκε στην κρίση του 2008 εν αναμονή του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Υπολογίζοντας τις συσχετίσεις της μετοχικής (δείκτης VIX) και της ομολογιακής μεταβλητότητας (δείκτης MOVE) με την μεταβλητότητα της ισοτιμίας εκτιμούμε ότι ο δείκτης VIX θα μπορούσε να αυξηθεί από το τωρινό επίπεδο αλλά παραμένοντας χαμηλότερα σε σύγκριση με την κρίση του 2008. Όμως, ο δείκτης MOVE θα μπορούσε να ανέλθει πολύ κοντά στο επίπεδο του 2008.