ομιλος τραπεζας πειραιως

Εξέλιξη πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη (%)


Ενίσχυση σημειώθηκε το Δεκέμβριο στους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και στον πληθωρισμό. Στις ΗΠΑ, προεξοφλείται η θετική επίδραση από την αναμενόμενη δημοσιονομική τόνωση, ενώ στην Ευρωζώνη ανακύπτουν αμφιβολίες για την αναγκαιότητα της συνέχισης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, λόγω της απότομης επιτάχυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία.