ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτικές Θέσεις

Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο σε πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές, γι’ αυτό επιλέγουμε να μην κυνηγήσουμε τις αγορές υψηλότερα και διακρατούμε χαμηλό ρίσκο αγοράς. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και στα κυβερνητικά ομόλογα και προτιμούμε την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα. Διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από την αυξημένη μεταβλητότητα.