ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση 4ο Τρίμηνο 2016


Οι αγορές εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία. Οι επεκτατικές νομισματικές πολιτικές, που συντηρούν το ράλι στις επενδύσεις και διατηρούν χαμηλά τη μεταβλητότητα φαίνεται ότι πλησιάζουν τα όρια της αποτελεσματικότητας τους – το αναγνωρίζουν άλλωστε και οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες - και άρα πρέπει να περιμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα τόσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αγορών. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προτιμούμε την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα, διακρατώντας αυξημένη έκθεση σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από την αύξηση της μεταβλητότητας. Αντισταθμίζουμε την αμυντική μας στάση επενδύοντας ευκαιριακά σε επιμέρους αγορές υψηλού beta για τις οποίες είμαστε θετικοί.