ομιλος τραπεζας πειραιως

Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα & Πληθωρισμός


Η εκλογή του νέου Αμερικανού προέδρου ενδεχομένως να οδηγήσει σε αξιοσημείωτη αλλαγή του αμερικανικού και κατ’ επέκταση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η υιοθέτηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό. Η μετεκλογική σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων ενδεχομένως να προεξοφλεί το νέο οικονομικό πλαίσιο.