ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση 3ο Τρίμηνο 2016


Τα αρνητικά επιτόκια και η χαμηλή μεταβλητότητα δημιουργούν συνθήκες πίεσης στους επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν αποδόσεις, ωστόσο είμαστε επιφυλακτικοί να κυνηγήσουμε τις αγορές στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα, καθώς θεωρούμε ότι το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο σε πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές. Αναβαθμίζουμε τις μετοχές αναδυομένων αγορών και υποβαθμίζουμε τις μετοχές ευρωζώνης και τα κρατικά ομόλογα της περιφέρειας.